Hoppa till innehåll

Kontrollera alltid innan du börjar fylla i anmälan att du har alla obligatoriska (*) bilagor. Bilagorna anges i punkt 2. Bifoga bilagorna. Om du vill kan du skriva ut en tom blankett, gå då till slutet av blanketten och välj Skriv ut.

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Observera följande:

  • Inkvarteringsobjektets ägare ska ge ett skriftligt tillstånd till den tillfälliga inkvarteringen, vilket ska lämnas in till räddningsmyndigheten som bilaga till anmälan.
  • Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten i det område där den tillfälliga inkvarteringen ordnas.
  • Räddningsmyndigheten ska ges möjlighet att kontrollera säkerhetsarrangemangen i den tillfälliga inkvarteringen innan inkvarteringen börjar.
  • En anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före inkvarteringen.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt  96 § i räddningslagen (379/2011) (FI). De lokala räddningsverkens priser finns här (FI)

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Läs anvisningen om säkerhetsarrangemang vid tillfällig inkvartering i samlingslokaler (FI).

Om du vill ha en tom blankett, kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.