Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Observera följande:

  • Inkvarteringsobjektets ägare ska ge ett skriftligt tillstånd till den tillfälliga inkvarteringen, vilket ska lämnas in till räddningsmyndigheten som bilaga till räddningsplanen.
  • Räddningsplanen ska göras till räddningsmyndigheten i det område där den tillfälliga inkvarteringen ordnas.
  • Räddningsmyndigheten ska ges möjlighet att kontrollera säkerhetsarrangemangen i den tillfälliga inkvarteringen innan inkvarteringen börjar.
  • Räddningsplanen ska lämnas in i god tid innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar. Det rekommenderas att räddningsplanen lämnas in minst två veckor innan den tillfälliga inkvarteringen börjar för att man ska hinna behandla räddningsplanen på behörigt sätt och vid behov ge råd om hur räddningsplanen kan kompletteras. 

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt  96 § i räddningslagen (379/2011) (FI). De lokala räddningsverkens priser finns här (FI)

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Läs anvisningen om säkerhetsarrangemang vid tillfällig inkvartering i samlingslokaler.

Om du vill ha en tom blankett, kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.