Hoppa till innehåll

I västra Nyland finns frivilliga i över 40 avtalsbrandkårer (FBK) samt personal i bisyssla i Tenala och Hangö. Till avtalsbrandkårerna hör cirka 1 000 frivilligbrandkårister. De sköter för sin del räddningsuppgifter och säkerhetskommunikation (bland annat rådgivning, utbildningar, publikevenemang).

Västra Nylands räddningsverk samarbetar aktivt med Frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA). Samarbetsmöten ordnas fyra gånger om året. Finlands Röda Kors fungerar som kontaktorganisation med Frivilliga räddningstjänsten och koordinerar dess verksamhet för den allmänna räddningstjänstens del.

Oftast kallas Frivilliga räddningstjänsten in för att hjälpa till med att leta efter en försvunnen person, men frivilliga behövs också till exempel för att ge psykiskt stöd, styra trafiken eller hjälpa till med evakuering.

Finlands Sjöräddningssällskap koordinerar frivillig sjöräddningsverksamhet. I Västra Nylands räddningsverks område verkar fyra sjöräddningssällskap som ingått samarbetsavtal.

Avtalsbrandkårer på kartan

FBK-Arbetsutrymme

Info om brandkårsverksamheten samt material och annat innehåll för brandkårernas bruk

Avtalsbrandkårer i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

I Esbo, Grankulla och Kyrkslätt verkar 17 avtalsbrandkårer. Två av dem arbetar med sjöräddning.

Avtalsbrandkårer i Lojo området

I Lojo, Vichtis, Högfors, Nummi-Pusula, Karislojo och Sjundeå verkar sammanlagt 13 avtalsbrandkårer. En av dem är fabriksbrandkåren Sappi Finland vid pappersfabriken i Gerknäs i Lojo.

Brandkår Kontaktuppgifter
Karjalohjan VPK Brandkårens hemsida
Nummelan VPK ry Brandkårens hemsida
Nummen VPK Brandkårens hemsida
Paloniemen VPK Brandkårens hemisida
Pusulan VPK ry Brandkårens hemsida
Sammatin VPK Brandkårens hemsida
Sappi Kirkniemi Tehdaspalokunta Brandkår chefens telefonnummer: 050 512 5587
Sjundeå FBK Brandkårens hemsida
Tuorilan VPK Brandkårens hemsida
Ventelän VPK Brandkårens hemsida, Brandkårens Facebook-sida
Vihdin VPK Brandkårens hemsida
Vihtijärven VPK Brandkårens hemsida
Virkkalan VPK Brandkårens hemsida

Avtalsbrandkårer i Raseborg området

I Raseborg, Hangö, Karis och Ingå verkar sammanlagt 17 avtalsbrandkårer.

Brandkår Kontaktuppgifter
Backgränd FBK Brandkårens hemsida
Billnäs FBK Brandkårens hemsida, Facebook-sida
Bromarv FBK Brandkårens Facebook-sida
Ekenäs FBK Brandkårens hemsida
Ekenäs Skärgårds FBK Brandkårens Facebook-sida
Hangon Meripelastajat Sjöräddningssällskapets hemsida
Hangon sivutoiminen henkilöstö, Hangö deltids personal Brandkårens Facebook-sida
Ingå FBK Brandkårens hemsida
Karis FBK Brandkårens hemsida, Brandkårens Facebook-sida
Lappvik FBK Brandkårens Facebook-sida
Pojo FBK Brandkårens Facebook-sida
Skogby FBK Brandkårens Facebook-sida
Snappertuna FBK Brandkår chefens telefonnummer: 040 505 3077
Svartå FBK Brandkårens hemsida
Tammisaaren Meripelastajat Ekenäs sjöräddare Sjöräddningssällskapets hemsida
Tenholan sivutoiminen henkilöstö Tenala deltids personal Brandkår chefens telefonnummer: 0400 776165
Österby FBK Brandkårens hemsida, brandkårens Facebook-sida

Mer information

Räddningschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons