Hoppa till innehåll

Med beredskapsplanering avses planering av beredskap som sker under normala förhållanden.

De statliga myndigheterna och affärsverken samt kommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att deras uppgifter sköts så bra som möjligt i alla säkerhetssituationer.

Räddningsverket sörjer för att dess verksamhet fungerar genom beredskapsplanering och stöder dessutom beredskapsplaneringen i kommunerna i sitt område.

Genom beredskap och förhandsarrangemang kan vi garantera ett fungerande samarbete också vid störningssituationer.

Mer information

Räddningschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons