Hoppa till innehåll

VID AKUTA NÖDSITUATIONER, RING 112!

  • när du bemöter en nödsituation eller behöver akut hjälp
  • när du vet eller befarar att fara föreligger för liv eller hälsa 

Nödcentralen bedömer patientens tillstånd och tillkallar den hjälp som behövs utifrån de direktiv som hälsovårdsmyndigheterna gett på förhand. Akutvårdspersonalen hjälper patienten på plats eller transporterar patienten vid behov till akutmottagningen för vård.

Bekanta dig med Nödcentralsverkets anvisningar om att ringa nödsamtal


Inom vårt verksamhetsområde bor cirka en halv miljon människor. Utöver det uppgår antalet människor som arbetar i området samt pendlare och fritidsresenärer som passerar genom området, till tusentals. Akutvården i vårt område har cirka 38 000 arbetsuppdrag per år. Räddningsenheterna har dessutom cirka 2 000 akutuppdrag per år.

Vår akutvårdsenhet är förlagd vid tio olika brandstationer och fyra fristående ambulansstationer (Rödsand, Måttvägen, Pejas och Jokela), vilket gör det möjligt att nå dem som behöver hjälp inom servicenivåbeslutets fastställda tider.

I akutvårdsberedskap finns 12 ambulanser på vårdnivå med jour dygnet runt och en ambulans med jour kl. 9–23. Två jourhavande akutvårdens fältchefer leder verksamheten vid ett akutvårdsuppdrag när det behövs. Sjukvårdsdistriktet (HUS) producerar tjänster för tre ambulanser på vårdnivå.

Ambulansen är en liten enhet för specialiserad sjukvård.

Akutvårdsservicen och sjukvården i anslutning till den utgör en del av hälsovården. Vår personal har beredskap till akutvård på basnivå och till avancerad medicinsk akutvård. Det här garanteras av utbildade brandmän, akutvårdare och akutvårdens fältchefer.  


Vad är akutvård? Varför kör ambulansen inte mig till sjukhuset?

Akutvård innebär brådskande vård av en patient som plötsligt insjuknat eller skadats, och vid behov transport av patienten till en jour- eller akutmottagning. Vid cirka 40 % av uppdragen finns det inget behov för sjuktransport. Patienten får nödvändiga råd och vidare instruktioner om det inte finns behov för transport. Ambulanserna är väl utrustade och till exempel trombolysbehandling vid hjärtinfarkt kan göras på plats.  

Räddningsverkets räddningsenheter fungerar också som enheter för första insatsen. Nödcentralen tillkallar en brandbil som fungerar som enhet för första insatsen i de fall då det tar lång tid för en ambulans att nå fram eller om det inte finns tillgängliga lediga enheter. Enheten för första insatsen kan inte transportera patienten, men den har nästan samma vårdberedskap som en ambulans. 

Har en närstående till dig transporterats med ambulans till en jourmottagning?

Om en närstående till dig har förts med ambulans till en jourmottagning kan du fråga hur hen mår direkt från sjukhuset eller hälsocentralen. Räddningsverket kan inte under några som helst omständigheter ge ut information om patienten.

Kontaktuppgifter till HUS-områdets sjukhus hittar du på HUS webbsidor.

Kan du ge första hjälpen?

Anvisningar för första hjälpen hittar du på Röda Korsets webbsidor.  


Ansvaret för att ordna akutvård är hos sjukvårdsdistriktet 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ansvarar för att ordna akutvårdstjänster i vårt verksamhetsområde. De lagstadgade akutvårdstjänsterna från Mellersta Nylands räddningsverk produceras i samarbete med Pejas och Hyvinge sjukvårdsområden. Sjukvårdsområdenas akutvård leds och övervakas av akutvårdens ansvarsläkare och akutvårdens fältchefer anställda vid sjukvårdsdistriktet. 

I vårt område verkar också privata ambulansföretag som främst ansvarar för icke brådskande patienttransporter. Det är möjligt att en ambulans som inte är i akut beredskap tillkallas på brådskande uppdrag om det inte finns andra lediga enheter. 

Läs mer om ordnande och övervakning av akutvård på Räddningsväsendets webbsidor.

Information

Vid storolyckor är det HUS eller den myndighet som leder räddningsverksamheten som ansvarar för informationen till medierna.


Ge respons

All respons är välkommen. Akutvårdsmästaren eller akutvårdens ansvarsläkare svarar på responsen. Vi försöker svara på all respons så fort som möjligt, men senast inom 14 dygn. 

Skicka din respons per e-post: ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi

Vänligen beakta:

  • I responsen får inte uppges personbeteckningar eller andra konfidentiella uppgifter som gäller din egen eller en annan persons vård.
  • Av dataskyddsskäl kan vi inte per e-post svara på frågor som gäller en persons vård, utan svar på begäran om utredning skickas per brev till patienten eller patientens lagliga företrädare.

Läkarhelikopterns läkare flyger inte alltid ut till platsen 

FinnHEMS är en läkarhelikoptertjänst vars viktigaste uppgift är att tillhandahålla högklassiga akutvårdsläkartjänster i oväntade och livshotande situationer. Verksamheten är en del av de lokala akutvårdstjänsterna. 

Läkarhelikoptern på basen i Vanda betjänar hela Nylands område och en del av Tavastland och Kymmenedalen. Alarmantalet i Mellersta Nylands område uppgår i genomsnitt till cirka tusen per år. 

Helikoptern och den jourhavande besättningen är dygnet runt i omedelbar startberedskap med helikopter eller läkarbil. Läkarbil används för uppdrag i närområdena bland annat i Vanda, och vid dåliga väderförhållanden i hela verksamhetsområdet.

En HEMS-räddare ansvarar i helikoptern för orienteringen, säkerheten under flygningen och att landningsplatsen är säker.  I en läkarbil är HEMS-räddaren chaufför och flygaren ansvarar för orienteringen. På uppdragsplatsen samarbetar HEMS-räddaren med läkaren. 

FinnHEMS:n helikopteri on laskeutunut pellon laitaan. Säiliöyksikkömme KU503 pysäköity tielle.

Räddningsverkets akutvårdsenheter konsulterar läkarhelikopterns läkare vid behov 24/7. 

Du får mer information om FinnHEMS-verksamheten på deras egna webbsidor (på finska). 


 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi