Hoppa till innehåll

Inom vårt verksamhetsområde bor cirka en halv miljon människor. Utöver det uppgår antalet människor som arbetar i området samt pendlare och fritidsresenärer som passerar genom området, till tusentals. Akutvården i vårt område har cirka 38 000 arbetsuppdrag per år. Räddningsenheterna har dessutom cirka 2 000 akutuppdrag per år.

Vår akutvårdsenhet är förlagd vid tio olika brandstationer och fyra fristående ambulansstationer (Rödsand, Måttvägen, Pejas och Jokela), vilket gör det möjligt att nå dem som behöver hjälp inom servicenivåbeslutets fastställda tider.

I akutvårdsberedskap finns 12 ambulanser på vårdnivå med jour dygnet runt och en ambulans med jour kl. 9–23. Två jourhavande akutvårdens fältchefer leder verksamheten vid ett akutvårdsuppdrag när det behövs. Sjukvårdsdistriktet (HUS) producerar tjänster för tre ambulanser på vårdnivå.

Ambulansen är en liten enhet för specialiserad sjukvård.

Akutvårdsservicen och sjukvården i anslutning till den utgör en del av hälsovården. Vår personal har beredskap till akutvård på basnivå och till avancerad medicinsk akutvård. Det här garanteras av utbildade brandmän, akutvårdare och akutvårdens fältchefer.

Vad är akutvård? Varför kör ambulansen inte mig till sjukhuset?

Akutvård innebär brådskande vård av en patient som plötsligt insjuknat eller skadats, och vid behov transport av patienten till en jour- eller akutmottagning. Vid cirka 40 % av uppdragen finns det inget behov för sjuktransport. Patienten får nödvändiga råd och vidare instruktioner om det inte finns behov för transport. Ambulanserna är väl utrustade och till exempel trombolysbehandling vid hjärtinfarkt kan göras på plats.

Räddningsverkets räddningsenheter fungerar också som enheter för första insatsen. Nödcentralen tillkallar en brandbil som fungerar som enhet för första insatsen i de fall då det tar lång tid för en ambulans att nå fram eller om det inte finns tillgängliga lediga enheter. Enheten för första insatsen kan inte transportera patienten, men den har nästan samma vårdberedskap som en ambulans.

Har en närstående till dig transporterats med ambulans till en jourmottagning?

Om en närstående till dig har förts med ambulans till en jourmottagning kan du fråga hur hen mår direkt från sjukhuset eller hälsocentralen. Räddningsverket kan inte under några som helst omständigheter ge ut information om patienten.

Ansvaret för att ordna akutvård är hos sjukvårdsdistriktet 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ansvarar för att ordna akutvårdstjänster i vårt verksamhetsområde. De lagstadgade akutvårdstjänsterna från Mellersta Nylands räddningsverk produceras i samarbete med Pejas och Hyvinge sjukvårdsområden. Sjukvårdsområdenas akutvård leds och övervakas av akutvårdens ansvarsläkare och akutvårdens fältchefer anställda vid sjukvårdsdistriktet.

I vårt område verkar också privata ambulansföretag som främst ansvarar för icke brådskande patienttransporter. Det är möjligt att en ambulans som inte är i akut beredskap tillkallas på brådskande uppdrag om det inte finns andra lediga enheter.

Information

Vid storolyckor är det HUS eller den myndighet som leder räddningsverksamheten som ansvarar för informationen till medierna.

Ge respons

All respons är välkommen. Akutvårdsmästaren eller akutvårdens ansvarsläkare svarar på responsen. Vi försöker svara på all respons så fort som möjligt, men senast inom 14 dygn.

Skicka din respons per e-post: ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi.

Vänligen beakta:

  • I responsen får inte uppges personbeteckningar eller andra konfidentiella uppgifter som gäller din egen eller en annan persons vård.
  • Av dataskyddsskäl kan vi inte per e-post svara på frågor som gäller en persons vård, utan svar på begäran om utredning skickas per brev till patienten eller patientens lagliga företrädare.

Läs mer:

Ordnande och övervakning av akutvård

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi