Hoppa till innehåll

Våra värderingar 

Enligt våra värderingar agerar vi professionellt, mänskligt, pålitligt och samarbetsvilligt.

Våra grundläggande uppgifter

Vi är med och förbättrar människors säkerhet:

  • Vi ger råd, handledning och utbildning.
  • Vi räddar människoliv och hjälper till i nödsituationer.
  • Vi är i ständig beredskap.

Vår vision 2030

Vi är pålitliga och högt värderade proffs inom säkerhet och hjälp.
Vi har förbättrat säkerhetsmiljön kundorienterat.
Personalen är engagerad och motiverad.
Vi mår bra i vår arbetsgemenskap.

Vår strategiska mål

Vi utvecklar verksamheten modigt i en systematisk försökskultur.
Vi följer upp och utvärderar verksamhetens kvalitet.
Vi tryggar de resurser som behövs för att fylla prestationskraven.
Vi stöder personalens kompetensutveckling.
Vi främjar tillsammans välmående i arbetsgemenskapen och stärker det interna samarbetet.
Vi satsar på högklassig ledning och ansvarsfull verksamhet.
 

Mer information

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

pelastuslaitos(a)espoo.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst