Hoppa till innehåll

Våra värderingar 

Enligt våra värderingar agerar vi professionellt, mänskligt, pålitligt och i samarbete.

Våra grundläggande uppgifter

Vi förbättrar människors säkerhet och minskar risken för olyckor:

  • Vi ger råd, handleder, utbildar och övervakar.
  • Vi räddar människor och egendom, skyddar miljön och hjälper i nödsituationer.
  • Vi är i ständig beredskap.

Vår vision 2030

Vi är pålitliga och uppskattade proffs.
Vi har förbättrat säkerheten i vår omgivning. Vi är kundorienterade.
I vår arbetsgemenskap är vi engagerade, motiverade och välmående.
 

Vår strategiska mål

Vi utvecklar vår verksamhet modigt och målinriktat, också med hjälp av försöksbaserad utveckling.
Vi utvärderar och utvecklar verksamhetens kvalitet.
Vi tryggar de resurser som behövs för att uppfylla prestationskraven.
Vi stöder personalens professionella utveckling.
Vi främjar tillsammans välbefinnandet i arbetet och stärker det interna samarbetet.
Vi stärker ledarskapet och gör verksamheten mer ansvarsfull.

 

Dekorativ bild.

 

Mer information

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons