Hoppa till innehåll

Riksomfattande riskbedömning

Den nationella riskbedömningen och de regionala riskbedömningarna bildar en riksomfattande helhet. I bedömningarna kartläggs olika risker som hotar människor, miljön, egendom samt kritiska system och tjänster. Myndigheterna måste förbereda sig på riskerna i sin verksamhet. Riskerna bedöms också med tanke på en anpassning till klimatförändringen.

Nationell riskbedömning

Den nationella riskbedömningen grundar sig på Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Mekanismen förpliktar alla medlemsländer att regelbundet bedöma sådana risker som kan innebära att de måste be om hjälp från andra länder. I Finland görs en nationell riskbedömning vart tredje år. Den nuvarande riskbedömningen används i stor utsträckning vid beredskapsplaneringen. I den ingår de hotmodeller som ingår i samhällets säkerhetsstrategi.

Regionala riskbedömningar 

Vid sidan av den nationella riskbedömningen utarbetas även regionala riskbedömningar. De beaktar hot och störningssituationer som är karakteristiska för det aktuella området. Målet med de regionala riskbedömningarna är att fokusera på risker som får omfattande regionala konsekvenser om de blir verklighet. (De regionala riskbedömningarna nedan är på finska.)

Läs mer:

Nationell riskbedömning
Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete
Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen
Nationell riskbedömning 2018