Hoppa till innehåll

Vid sidan av den ordinarie personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland deltar även industribrandkårer, halvordinarie brandkårer och frivilliga avtalsbrandkårer i räddningsverksamheten.

Halvordinarie brandkårer

Som en del av Räddningsverket i Östra Nyland fungerar fem brandstationer som är bemannade med halvordinarie personal. De här brandstationerna finns i Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk och Strömfors.

Den halvordinarie personalen är i direkt arbetsförhållande till räddningsverket och får lön för sitt deltagande. Den halvordinarie personalen deltar i räddningsverksamheten vid sidan av sitt huvudsakliga arbete. Var och en deltar enligt egna möjligheter. Halvordinarie personal utbildas enligt ett nationellt utbildningsprogram och deltar i upprätthållande veckoövningar. De halvordinarie brandkårerna har även beredskap för första respons-uppdrag.

Halvordinarie brandkårer i Östnyland

Brandkår Adress Ansvarsperson
Askola Hiidenkirnujentie 13, 07510 Askola Harri Mastokangas
Pukkila Veteraanitie 11, 07560 Pukkila Timo Seppälä
Mörskom Brandstationsvägen 3, 07600 Mörskom Juha Vainio
Lappträsk Lappträskvägen 43, 07800 Lappträsk Suvi Ahlgren
Strömfors Industrivägen 6, 07970 Strömfors Jari Kekkonen

Avtalsbrandkårer

En frivillig brandkår (FBK) som har ett brandkårsavtal med räddningsverket fungerar som räddningsverkets avtalsbrandkår. I Östnyland finns ett aktivt och heltäckande nätverk av 24 avtalsbrandkårer.

En avtalsbrandkårs personal är inte i anställda vid räddningsverket, utan avtalet sluts mellan den frivilliga brandkåren och räddningsverket. Avtalsbrandkåren får en årlig ersättning för sitt deltagande i områdets räddningsverksamhet.

Även avtalsbrandkårernas personal har ett riksomfattande utbildningssystem. Dessutom ordnar personalen veckoövningar för att upprätthålla sina kunskaper. Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för avtalsbrandkårernas fordon, utrustning och fortbildning.

Vid sidan av räddningsverksamhet erbjuder många avtalsbrandkårer även mångsidig hobbyverksamhet för både barn och vuxna.

Avtalsbrandkårer i Östnyland

Sibbo

Brandkår på webben
Box FBK  
Gumbo FBK Facebook
Nickby-Kyrkoby FBK Webbplats
Facebook
Paipis FBK Facebook
Sibbo skärgårds FBK  
Talman VPK Facebook

Borgå

Brandkår på webben
Ebbo FBK  
Hamarin VPK Facebook
Instagram
Hinthaara-Boe VPK  
Kerkkoon VPK  
Pellinge FBK Facebook
Borgå FBK Webbplats
Facebook
Instagram
Saksalan VPK  
Suomenkylän VPK  
Tolkkisten VPK - Tolkis FBK Facebook
Wessö FBK Facebook
Instagram

Lovisa och Lappträsk

Brandkår på webben
Gammelby FBK Facebook
Hommansby FBK  
Isnäs FBK Facebook
Instagram
Lovisa FBK Facebook
Instagram
Sarfsalö FBK  
Sävträsk FBK  
Valkon VPK Webbplats
Facebook
Instagram
Porlammin VPK  

Kom med i frivilligverksamheten!

Växeln vid Räddningsverket i Östra Nyland ger dig kontaktuppgifterna till den närmaste halvordinarie brandkåren eller avtalsbrandkåren:

tfn 020 1111 400
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi​​​​​​​
(öppen dygnet runt)