Hoppa till innehåll

Information om webbtjänsten pelastustoimi.fi

Webbtjänsten pelastustoimi.fi erbjuder information om räddningsväsendets och de regionala räddningsverkens verksamhet och hjälper användarna att uträtta ärenden på webben. Inrikesministeriet ansvarar för webbplatsen som upprätthålls av inrikesministeriets räddningsavdelning i samarbete med räddningsverken. Räddningsverket ansvarar alltid för innehållet på räddningsverkens underwebbplatser.

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2023.

Vi publicerar innehåll på finska, svenska och engelska. Delar av tjänsterna och innehållet kommer i fortsättningen att publiceras också på samiska. Följande funktioner är förknippade med användningen av webbplatsen.

Tjänster

 • Framsida – På framsidan finns aktuella händelser inom räddningsväsendet i form av nyhetspuffar och pressmeddelanden. Till höger syns dessutom räddningsväsendets aktiva uppdrag i hela Finland. På framsidan finns också länkar till centrala teman, funktioner och tjänster.
 • Sök – Den interna sökmotorn hjälper dig att hitta svar. Webbplatsens sökfunktion finns i sidans övre kant. Sökningarna gäller automatiskt webbtjänstens hela innehåll.
 • Ge respons  – Via responsblanketten kan du skicka respons om räddningsverkens verksamhet eller rikta din respons till webbplatsens administratör. Vi behandlar responsen under tjänstetid. Vi strävar efter att svara inom två veckor, om du fyller i kontaktuppgifterna. Vänligen sänd inte konfidentiell information på responsblanketten.
 • Räddningsverken – Under fliken Räddningsverken kan du välja räddningsverket i ditt område. Där hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om bland annat verksamheten och tjänsterna. Vissa räddningsverk har en egen responsblankett. Om det inte finns någon responsblankett, kan du ge respons på den allmänna responsblanketten (ovan).
 • Ärende – Under flicken Ärende du kan uträtta till excempel E-tjänst. Här kan du också se olika råd och intruktioner. Välj önskad funktion. Du kan också sköta ärenden direkt med det regionala räddningsverket.
 • Sociala medier  – På räddningsverkens webbplatser visas flöden från räddningsverkens sociala medier. Webbplatsen sänder inte information om användaren via insticksprogrammen för sociala medier.
 • Officiella ärenden  – Om du vill inleda ett officiellt ärende eller göra en anmälan enligt lagen, se om du kan göra det under Ärende. I annat fall kontakta räddningsverket i ditt område. Räddningsverken och deras kontaktuppgifter finns under fliken Räddningsverken.

Olika webbläsare och enheter

Webbtjänsten är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut och fungerar bättre om du använder de nyaste webbläsarversionerna.

Om sidorna inte syns bra på din enhet, skicka information om enheten, operativsystemet och webbläsaren via den responsblankett som gäller webbplatsen, så kan vi utreda problemet.

Nedladdningar av filer samt läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis på nätet. I webbtjänsten finns också till exempel webbsändningar och videoinspelningar. De streamas vanligen från en separat server i den form som din enhet stöder.

I webbtjänsten finns aktuella nyheter och pressmeddelanden samt information om pågående uppdrag, lediga arbetsplatser, evenemang och kampanjer inom räddningsväsendet. Webbtjänsten erbjuder nyhets- och evenemangsmaterial också som RSS-flöden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt.

Webbtjänstens tekniska egenskaper syftar till att uppfylla tillgänglighetskriterierna. 
Lämna respons om tillgängligheten genom att skicka e-post till ilmoitukset.pelastustoimi@govsec.fi eller via responsblanketten.

Läs tillgänglighetsutlåtandet för pelastustoimi.fi (på finska).

Respons

Du kan ge direkt respons om sidans sakinnehåll genom att svara på frågan ”Fick du den information du sökte?” (visas på finska ”Löysitkö etsimäsi?”) nere på sidan.   Vi förbättrar tjänstens innehåll utifrån denna respons. När du klickar på Ja (Kyllä), Delvis (Löysin osittain) eller Nej (En), öppnas det ett textfält där du kan skriva din respons. Om textfältet inte öppnas, har du genom att godkänna endast nödvändiga kakor begränsat de element som syns i webbtjänsten. Observera att om du i dessa fält skriver person- eller kontaktuppgifter, ersätts de automatiskt med ”xxxx”.

Om du vill ha svar på din respons, använd fuktionen Ge respons längst ner på sidan och ge din kontaktinformation. Vi försöker svara på användarnas respons och begäranden om kontakt inom två (2) veckor. Användaruppgifterna bevaras endast medan responsen behandlas. Responsblanketternas informationssäkerhet har inte säkerställts. Skriv inte personliga uppgifter, till exempel personbeteckning, på blanketten. Tack!

Webbplatsens dataskydd och användarvillkor

Inrikesministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Inrikesministeriet dataskyddsförordning.

Användarvillkor och användning av kakor

På vår webbplats används kakor (cookie) för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är små textfiler som sparas tillfälligt på användarens dator. Kakorna används för att på webbplatsen hantera besöksdata från webbläsaren. De används inte för att samla in eller spara personuppgifter. Tredje parts sociala insticksprogram som används i webbtjänsten kan lagra kakor via sina egna tjänster i enlighet med sin praxis.

Genom att godkänna alla kakor möjliggör du analysen av användning av tjänsten, utvecklingen av tjänsten utifrån uppgifter om användningen samt olika inbäddade innehåll från sociala medier på sidan. Närmare information om analysen finns nedan.

Genom att godkänna endast nödvändiga kakor på webbplatsen förhindrar du att analystjänsten fungerar i fråga om din egen användning. Då har du inte tillgång till vissa delar av webbtjänsten.

Du kan också hantera kakor direkt i webbläsarens inställningar. Observera att tjänsterna då kanske inte fungerar på bästa möjliga sätt.

Webbtjänsten behåller dina val (beständiga kakor) i ett år. Sessionsspecifika kakor raderas när sessionen avslutas.

Analys

I webbtjänsten Pelastustoimi.fi samlas in uppgifter om sidbesök. Dessa uppgifter baserar sig på Siteimprove- och Snoobi-analysen och används av räddningsväsendet. Pelastustoimi.fi använder uppgifterna endast för utveckling av webbtjänsterna. Allmänna statistiska uppgifter samlas in om användningen, bland annat

 • vilka sidor som laddats ned
 • tidpunkt
 • IP-adress (anonymiseras)
 • webbläsare och operativsystem.

Närmare information finns på Siteimproves webbplats (på engelska) och på adressen snoobi.fi

React & Share

I webbtjänsten används också Askem.com React & Share-analys (på engelska) som hänför sig till verktyget för respons på innehållet. Den samlar in information om antalet sidbesök men inte om besökarna. Verktyget används också när besökarna ger respons till webbplatsens administratör.

Upphovsrätt till text, bilder och annat innehåll

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbtjänstens material och länka till materialet. Vi önskar att åtminstone ”pelastustoimi.fi” eller närmare uppgifter uppges som källa. Beroende på vem som publicerar materialet har antingen inrikesministeriets räddningsavdelning eller det regionala räddningsverket rättigheterna till allt material som publiceras. Användning av materialet är i regel förbjuden. Användningen kräver alltid ett separat tillstånd. Materialet får inte lagras, kopieras, manipuleras eller ändras.

Behandling av personuppgifter

Inrikesministeriet behandlar personuppgifterna på ett noggrant och lagenligt sätt. Vi säkerställer ett ändamålsenligt dataskydd. Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Vi försöker svara på användarnas respons och begäranden om kontakt inom två (2) veckor. Användaruppgifterna bevaras endast medan responsen behandlas.

Personuppgifter, uppgifter om företag och andra kontaktuppgifter begärs i de lagstadgade anmälningarna i Ärende på pelastustoimi.fi. Uppgifterna används endast på det sätt som behövs för behandlingen av ärendet och för beslutsfattandet, om inte något annat anges i samband med anmälan. Den lag och behandlingsprocess som har samband med ärendet beskrivs i anmälningarna. Uppgifterna lagras inte eller lämnas inte vidare till tredje part, om inte behandlingen av ärendet kräver det.

De regionala räddningsverken behandlar person- och kunduppgifter i enlighet med sin egen dataskyddspraxis. Se ditt räddningsverks dataskyddspraxis på räddningsverkets webbplats.

Sociala tillägg

I webbtjänsten finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser och så kallade sociala tillägg, till exempel Facebooks insticksprogram. Tredje parters insticksprogram körs från den tredje partens egen server. Webbtjänsten förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och program som erbjuds eller förmedlas av en tredje part tillämpas alltid den partens användarvillkor och andra villkor.

Juridiskt förbehåll

Vi strävar på alla sätt efter att informationen i webbtjänsten är korrekt och aktuell.

Inrikesministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbtjänstens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som orsakas av tekniska störningar eller för webbmaterial som produceras av andra och till vilka det finns en länk på pelastustoimi.fi.

Inrikesministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra webbtjänstens användarvillkor, innehåll och utseende. Dessutom har inrikesministeriet rätt att när som helst stänga webbtjänsten utan att ange orsak. Det kan gälla till exempel service, reparation eller uppdateringar. Användaren kan kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.