Hoppa till innehåll

Räddningslagen föreskriver att räddningstjänsten ska ta hand om den vägledning, rådgivning och säkerhetskommunikaton som hör till räddningsinsatsen inom dess territorium. Syftet med vägledning, rådgivning och säkerhetskommunikation är att förebygga bränder och andra olyckor, förbereda sig för förebyggande av olyckor, vidta lämpliga åtgärder vid olyckor och incidenter och begränsa konsekvenserna. 

Kapitel 3 i räddningslagen föreskriver självberedskap. Säkerhetskommunikationen som utfärdas av räddningstjänst baseras på vägledning och rådgivning vid genomförandet av de skyldigheter som anges i räddningslagen. 

Förutom regional säkerhetskommunikation deltar Kymmenedalens räddningstjänst årligen i landsomfattande kampanjer, såsom det allmänna nödnumret dag 112 och NouHätä- kampanjen. Dessutom genomförs regionalt intressentsamarbete med bland annat Liikenneturva och polisen i de årliga presentationerna av Punainen Liitu-kampanjen. De olika kanalerna på sociala medier används också aktivt som ett medel för säkerhetskommunikation. 

Regional säkerhetskommunikation utförs i enlighet med säkerhetskommunikationsplanen och de viktigaste målgrupperna är områdets invånare, tidig barndoms-och skolpersonal, studenter samt vårdinstitutioner. Kymmenedalens räddningstjänst anordnar säkerhetspromenader, brandsäkerhetsföreläsningar, inledande brandbekämpninsträning och utgångsövningar för ovan nämnda parter. 

Förutom tjänstemännen vid Kymmenedalens räddningstjänst utförs säkerhetskommunikation av räddningsförbundet i sydöstra Finland och avtalsbrandkårerna i området.