Hoppa till innehåll
Paloauto

72 timmar

 • Vad avses med 72 timmar?
 • Vem behöver förbereda sig?
 • Hur förbereder jag mig, vad ska jag tänka på?

Risker i hemmet

 • Hur kan jag förebygga olyckor?
 • Vad ska jag tänka på i hemmet?
 • Vilka risker finns i köket?
   

Reservförråd

 • Klarar jag mig hemma i 72 timmar?
 • Vad menas med reservförråd?
 • Hur förbereder jag mig?
   

Sotning

 • Vem ansvarar för sotningen?
 • Vad ska sotas och hur ofta?
 • Hur får jag tag i en sotare?
   

Räddningsvägar

 • Vad är en räddningsväg?
 • Hur är den markerad?
 • När behövs räddningsvägen?
   

Utrymningssäkerhet

 • Varför är utrymningsvägen viktig?
 • När behövs utrymningsvägen?
 • Hur är den markerad?
   

Anlagda bränder

 • Hur kan jag förebygga anlagda bränder?
 • Vad ska jag tänka på i hemmet?
 • Vad ska jag tänka på på arbetsplatsen?
   

Varnare

 • Brandvarnare och andra detektorer?
 • Hur placerar jag mitt larm?
 • Hur ser jag till att de fungerar?