Hoppa till innehåll

Vad ska jag göra när ett djur behöver hjälp?

I vissa situationer ska du kontakta myndigheterna och be om hjälp.

Ring nödnumret 112 om den allmänna säkerheten äventyras, till exempel om en älg eller hjort rör sig på körbanan. Det är normalt att vilda djur rör sig nära städerna, varför ett djur i sig inte är någon orsak till oro.

en brandman sätter dör på en häst

Du kan ringa 112 om

  • det är fråga om ett djurskyddsbrott eller en situation där ett djur orsakar en farlig situation eller stör ordningen,
  • ett djur har förirrat sig ut på motorvägen eller ett stort rovdjur rör sig i ett tätortsområde,
  • ett produktionsdjur inom lantbruket behöver hjälp, till exempel om det behöver lyftas upp/räddas ur ett ras, en vak eller en brunn

Syftet med djurskyddslagen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.

Djurplågeri

Om du misstänker eller observerar osaklig behandling av djur ska du i första hand kontakta den lokala djurskyddsveterinären eller polisen under tjänstetid. Ring nödnumret 112 i en nödsituation.

Läs mer

Anvisningar till sällskapsdjursägare i befolkningsskyddssituationer