Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Heta arbeten ska utföras på ett säkert sätt – se till att certifikatet för heta arbeten är i kraft

Heta arbeten är arbetsuppgifter som medför särskild risk, varför säkerheten och de föreskrifter som utfärdats om heta arbeten alltid ska beaktas vid sådana arbetsuppgifter. Den som utfärdar tillstånd för heta arbeten och den som utför arbetet ska alltid ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. 
Kom ihåg att ett tillstånd för heta arbeten alltid är tidsbegränsat och endast gäller den aktuella arbetsplatsen. Dessutom ger tillståndet bara rätt att utföra de heta arbeten som nämns i tillståndet.

Heta arbeten medför brandrisk

Vid heta arbeten uppstår gnistor eller så används en låga eller annan värme, vilket alltid medför brandrisk. Denna typ av arbete utförs till exempel i samband med tak- och vattenisolering, då man bland annat med en låga eller het luft torkar det underlag som ska isoleras, hettar upp bitumen eller värmer upp tätskikt.

Var noggrann och kom ihåg att övervaka arbetsplatsen både under och efter arbetet. Det har alltför ofta hänt att elden spridit sig när det heta arbetet redan slutförts.

Att tänka på före heta arbeten:

  • Har den som beviljar tillstånd för heta arbeten ett giltigt certifikat för heta arbeten?
  • Har den som utför heta arbeten ett giltigt certifikat för heta arbeten?
  • Har tillstånd för heta arbeten beviljats?
  • Utförs arbetet på en tillfällig arbetsplats för heta arbeten?
  • Hur har övervakning under och efter arbetet ordnats?
  • Har arbetsmiljöriskerna bedömts?
  • Har omgivningen skyddats tillräckligt väl?

Utbildning i heta arbeten

Utbildning i heta arbeten ordnas bland annat av räddningsförbund, räddningsverk, läroanstalter och företagare inom utbildning. Den som deltar i utbildningen får vanligen ett certifikat för heta arbeten som är i kraft en viss tid. Certifikatet är av betydelse när man inom byggbranschen bedömer en persons lämplighet och kompetens att utföra heta arbeten. Ett certifikat för heta arbeten är i kraft i fem år.

Läs mer:

Räddningslagen
Säkerhetsåtgärder på en tillfällig hetarbetsplats