Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Heta arbeten ska utföras på ett säkert sätt

Heta arbeten är arbetsuppgifter som medför särskild risk, varför säkerheten och de föreskrifter som utfärdats om heta arbeten alltid ska beaktas vid sådana arbetsuppgifter.

Vid heta arbeten uppstår gnistor eller så används en låga eller annan värme, vilket alltid medför brandrisk. Denna typ av arbete utförs till exempel i samband med tak- och vattenisolering, då man bland annat med en låga eller het luft torkar det underlag som ska isoleras, hettar upp bitumen eller värmer upp tätskikt.

Var noggrann och kom ihåg att övervaka arbetsplatsen både under och efter arbetet. Det har alltför ofta hänt att elden spridit sig när det heta arbetet redan slutförts.

Att tänka på före heta arbeten:

  • Har tillstånd för heta arbeten beviljats?
  • Utförs arbetet på en tillfällig arbetsplats för heta arbeten?
  • Hur har övervakning under och efter arbetet ordnats?
  • Har arbetsmiljöriskerna bedömts?
  • Har omgivningen skyddats tillräckligt väl?

Utbildning i heta arbeten

Utbildning i heta arbeten ordnas bland annat av räddningsförbund, räddningsverk, läroanstalter och företagare inom utbildning. Den som deltar i utbildningen får vanligen ett certifikat för heta arbeten som är i kraft en viss tid. Certifikatet är av betydelse när man inom byggbranschen bedömer en persons lämplighet och kompetens att utföra heta arbeten. Ett certifikat för heta arbeten är i kraft i fem år.

Läs mer:

Räddningslagen