Hoppa till innehåll

Beredskap inkluderar beredskapsplanering eller, på fastighetsnivå, en räddningsplan, tidigare tekniska och strukturella förberedelser, såsom beredskap och civilskydd, utbildning och övningar och reservationer för personer, anläggningar och kritiska material. 

Hemförråd bör finnas i varje hem 

För oväntade situationer bör hemförråd finnas i varje hem. Hemvaror innebär att lite mer mat och andra nödvändigheter av daglig nödvändighet anskaffas för hemmet, dvs. Mat och varor i normal cirkulation, som fylls på när de används. Hemlager bör räcka i flera dagar, till och med en vecka. Förvara alltid dricksvatten och påfyllningsbara vattenbehållare vid vattenavbrott. 
Om vattenförsörjningen avbryts stänger du vattenkranarna och reglerar vattenanvändningen.
 I händelse av strömavbrott, behåll reservficklampor, en batteridriven radio, reservbatterier, ljus och tändstickor. Stäng av apparater och apparater vid strömavbrott. Undvik att öppna frysen och kylskåpet. 

Genom beredskapsplaneringen och förberedelserna i förväg säkerställer räddningstjänsten att vi kan ta hand om våra uppgifter relaterade till skydd av människor, egendom och räddningsoperationer, så som det samarbete som krävs av uppgifterna, även vid störningar och exceptionella omständigheter. 

Räddningstjänsten skyddar befolkningen vid normala olyckor och tillbud samt i exceptionella omständigheter. T.ex. i kemiska olyckor och tillbud är skyddsmedlet vanligtvis skyddande av bostäder eller andra interiörer. I brandsituationer används ofta skyddsundandragande, dvs. evakuering. 

Att skydda befolkningen innebär också att varna befolkningen för den överhängande faran. De viktigaste kanalerna för att varna befolkningen är: 

  • allmänna larm (almänt farosymbol och tal för att varna dem utanför)
  • radio och TV (i text-tv, nödbulletiner s. 112, andra officiella bulletiner s. 866)
  • andra medier, sociala medier (räddningsbyrå: twitter.com/kymenpelastus och facebook)
  • högtalar bilar
  • och kompletterande t.ex. 112 appens fara angivelse applikationsriskinformation. 

Syftet med civilt skydd är att skydda civilbefolkningen från farorna med fientligheter och olyckor och att hjälpa dem att hantera deras omedelbara effekter samt att skapa nödvändiga förutsättningar för överlevnad. Civilskyddsmyndigheter utgör civilskyddsuppgifter inom sitt ansvarsområde. Som helhet ansvarar civilt skydd för flera myndigheter. Räddningsinsatser ansvarar för att varna befolkningen, leda skydd, räddningsinsatser och evakueringar. 

Under exceptionella omständigheter är befolkningen beredd att skydda, i enlighet med riskbedömningar och hot, befintliga civila skydd eller inomhusutrymmen som ger bästa möjliga skydd eller genom befolkningsflyttningar, dvs. evakueringar. Det primära syftet med civilt skydd är att skydda befolkningen mot ett militärt hot där människor normalt flyttar, arbetar och bor. Under normala omständigheter används civila skydd t.ex. som förvaringsanläggningar i bostadshus, idrottshallar och sociala anläggningar. Dock måste civilskydd kunna tömmas och tas i bruk inom 72 timmar. 

Hjälp-telefonen hjälper till när det finns ett problem med telefonnätet. 

I Kymmenedalens räddningstjänstens område, på små orter, på kontraktsbrandkårernas ytterväggar har nödtelefoner installerats. Telefonerna fungerar i myndighetsnätet och kan användas för att kontakta räddningsmyndigheten om mobiltelefonnätet inte fungerar av någon eller annan anledning. Telefoner är avsedda att användas av medborgarna som ett alternativt sätt att ringa nödsamtal. Hjälp-telefonen är tydligt markerad och tydliga användarinstruktioner finns på telefonskåpet.