Hoppa till innehåll

Gör så här vid en trafikolycka

Agera lugnt och metodiskt. Alla situationer skiljer sig från varandra och väg- och trafikförhållandena varierar stort beroende på klockslag och årstid. Det är viktigt att du börjar hjälpa och tänker på din egen och andra vägtrafikanters säkerhet.

 1. Varna snabbt den övriga trafiken.
 2. Försök rädda dem som skadats i olyckan och gör vid behov en nödförflyttning.
 3. Gör en nödanmälan så fort som möjligt.
 4. Gör vid behov en första släckningsinsats.

Stanna och hjälp till!

Ta inte bilder.

Tänk på säkerheten

 • Parkera ditt fordon på ett säkert ställe.
 • Slå på varningsblinkers.
 • Gör dig själv synlig (säkerhetsväst, reflex eller lampa).

Gör en lägesbedömning

 • Gör snabbt en grov lägesbedömning genom att titta, lyssna och fråga vad som har hänt.
 • Bedöm hur allvarlig olyckan är.
 • Ta reda på antalet skadade och deras tillstånd.

Åtgärder

Vidta följande åtgärder och dela på uppgifterna om ni är flera som hjälper till:  

Nödanmälan

 • Ring 112 och gör en nödanmälan. LÄGG INTE PÅ om nödcentralen inte svarar genast!
 • Uppge den exakta platsen (t.ex. vägens namn, ort och fil).
 • Berätta kort vad som har hänt (t.ex. krock mellan 2 bilar, 4 skadade, 2 medvetslösa inne i fordonen, 2 verkar oskadade).
 • Lyssna på de frågor som ställs och agera enligt de instruktioner du får.
 • Avsluta samtalet först när du uppmanas att göra det.

Varna andra

 • Varna den övriga trafiken.
 • Om ni är flera som hjälper till ska en varningstriangel placeras tillräckligt långt från olycksplatsen i båda riktningarna.

Första hjälpen 

 • Ge första hjälpen efter förmåga, undersök och hjälp de skadade i tur och ordning. Börja ändå med att ge livräddande första hjälpen, kom framför allt ihåg dem som är tysta men behöver hjälp!
 • Säkra alla skadades andning och blodcirkulation.
 • Förhindra kvävning genom att öppna andningsvägarna. Vinkla huvudet lite bakåt genom att lyfta upp hakspetsen.
 • Stoppa kraftiga blödningar.
 • Se till att de skadade hålls varma.
 • Iaktta och lugna ner situationen och håll de skadade under observation och lugna tills professionell hjälp anländer. Avlägsna dig inte från platsen och sluta inte hjälpa till utan tillstånd av en yrkesperson.

Nödförflyttning 

 • Gör bara en nödförflyttning om det krävs för att rädda liv, till exempel om någon inte kan ta sig ut ur en brinnande bil.

Primärsläckning 

 • Gör en första släckningsinsats med den utrustning som finns att tillgå.

Läs mer:

Läkarhelikoptertjänster i Finland
Trafikläget