Hoppa till innehåll

Befolkningsskydd

 • Vad avses med ett skyddsrum?
 • Vad ska jag ta med mig dit?
 • När behövs det?

Undantagsförhållanden

 • Vad avses med undantagsförhållanden?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur får jag information?

Störningssituation

 • Vad avses med en störningssituation?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur får jag hjälp?

Storolycka

 • Vad avses med en storolycka?
 • Hur förbereder jag mig?
 • Hur ska jag göra hemma?

Storm

 • Var du oförberedd på stormen?
 • Vad händer efter stormen?
 • Varför dröjer det innan hjälp anländer?

Strömavbrott

 • Hur får jag veta hur länge ett strömavbrott kommer att fortgå?
 • Hur gör jag för att klara mig hemma?
 • Ska jag anmäla ett strömavbrott?

Vattenskador

 • Vad orsakar vattenskador?
 • Hur förbereder jag mig på vattenskador i hemmet?
 • Vad gör jag när en vattenskada inträffar?

Riskbedömningar

 • Varför görs riskbedömningar?
 • Vem gör dem?
 • Var hittar jag dem?

Beredskap for exceptionella situationer.

Information om beredskap på finlandssvenskt teckenspråk.

Mer information

Mer information om förberedelser kan du få av räddningsvärke i ditt område.