Hoppa till innehåll

Rätta verksamhetssätt, säkra redskap och en förebyggande attityd är i nyckelposition när det gäller att förhindra olyckor. I egenskap av räddningsmyndighet finns vi där för att stödja, men det är du själv som ser till din egen säkerhet.

Vårt mål i arbetet med att förebygga olyckor är att inte längre behövas.

Här på Mellersta Nylands räddningsverk är de viktigaste verksamhetsformerna när det gäller att förebygga olyckor

 • tillsynsverksamhet
 • dokumenttillsyn
 • handledning och rådgivning i anslutning till byggnaders brandsäkerhet
 • självutvärdering av brandsäkerheten i bostadshus
 • utvärdering och tillsyn av rapporter om utrymningssäkerheten
 • behandling av anmälan om brand- och olycksrisk samt behövliga åtgärder
 • allmän handledning och rådgivning med avseende på brandsäkerhet
 • tillsyn av farliga kemikalier och fyrverkeripjäser
 • brandutredning
 • samverkan med myndigheter och andra aktörer
 • säkerhetsutbildning
 • säkerhetsinformation.

Vi samarbetar med olika myndigheter och andra aktörer. Räddningsverken i Nyland har ett nära samarbete i syfte att förenhetliga de olycksförebyggande tjänsterna och utveckla verksamheten.

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi