Hoppa till innehåll

Tillsammans förebygger vi olyckor  

Rätta verksamhetssätt, säkra redskap och en förebyggande attityd är i nyckelposition när det gäller att förhindra olyckor. I egenskap av räddningsmyndighet finns vi där för att stödja, men det är du själv som ser till din egen säkerhet.

Vårt mål i arbetet med att förebygga olyckor är att inte längre behövas.

Här på Mellersta Nylands räddningsverk är de viktigaste verksamhetsformerna när det gäller att förebygga olyckor

 • tillsynsverksamhet
 • dokumenttillsyn
 • handledning och rådgivning i anslutning till byggnaders brandsäkerhet
 • självutvärdering av brandsäkerheten i bostadshus
 • utvärdering och tillsyn av rapporter om utrymningssäkerheten
 • behandling av anmälan om brand- och olycksrisk samt behövliga åtgärder
 • allmän handledning och rådgivning med avseende på brandsäkerhet
 • tillsyn av farliga kemikalier och fyrverkeripjäser
 • brandutredning
 • samverkan med myndigheter och andra aktörer
 • säkerhetsutbildning
 • säkerhetsinformation

Vi samarbetar med olika myndigheter och andra aktörer. Räddningsverken i Nyland har ett nära samarbete i syfte att förenhetliga de olycksförebyggande tjänsterna och utveckla verksamheten.

Du kan påverka din egen säkerhet på många olika sätt.

Information som anknyter till brandsäkerhet och andra säkerhetsfrågor finns till exempel på Räddningsväsendet.fi, Brandsäkerhetsveckan samt SPEK.


 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi