Hoppa till innehåll

Publiktillställningar och tillfällig inkvartering

Räddningsplan för publikevenemang

En räddningsplan måste göras för publikevenemang där:

  • minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt;
  • öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen;
  • arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala; eller
  • evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Lämna in räddningsplanen till den lokala räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar.

Du hittar en mall och instruktioner för att utarbeta räddningsplanen nedan. Räddningsverkets jourhavande brandinspektör ger också råd.

Räddningsplanen lämnas till jourhavande brandinspektör Räddningsverket i Östra Nyland via e-post på adressen palotarkastaja.iu@pelastustoimi.fi.

Publiktillställningar

Guide till räddningsplan för stor tillställning (pdf)
Guide till räddningsplan för liten tillställning (pdf)
Modell: räddningsplan för liten publiktillställning (word)
Första hjälpsplan (pdf)

Instruktioner för lätta och pop up-tält (pdf, på finska)

Bedömning av personkapacitet vid utetillställningar (Räddningsverkens kompanjonskapsnätverk, på finska)

Tillfällig inkvartering

Med tillfällig inkvartering avses kortvarig vistelse i lokaler som inte har godkänts för övernattning eller inkvartering i det gällande bygglovet. Räddningsmyndighet överväger tillfälligt inkvartering exempelvis tillfälligt boende för i högst sju (7) dygn i samband med ett stort offentligt evenemang
eller nattskola anordnad i skolans lokaler.

Räddningsplanen ska lämnas in i god tid innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar. Det rekommenderas att räddningsplanen lämnas in minst två veckor innan den tillfälliga inkvarteringen börjar för att man ska hinna behandla räddningsplanen på behörigt sätt och vid behov ge råd om hur räddningsplanen kan kompletteras.

Anvisningar om tillfälligt boende finns nedan. Räddningsverkets jourhavande brandinspektör ger också råd.

Anmälan om tillfälligt boende görs elektroniskt. Fyll i anmälan och klicka på "skicka".

Anmälan om tillfällig inkvartering (pdf)

Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering (pdf)