Hoppa till innehåll

Räddningsverken utbildar människor i säkerhetsmedvetande och -färdigheter. Syftet är att styra människor till att bedöma risker och handla rätt vid olyckor och faror.

Räddningsverket i Östra Nyland erbjuder säkerhetsfortbildning i första hand åt

  • personal vid vårdanstalter och inom åldringsvården
  • personal som hör hembesök
  • undervisningspersonal
  • personal inom småbarnspedagogiken.

Räddningsverket erbjuder fortbildning också vid andra tillfällen och för andra målgrupper enligt resurser och överenskommelse. Vi erbjuder öppna fortbildningar kring allmän brandsäkerhet och förstahandssläckning.

Räddningsverket deltar även i utrymningsövningar i första hand i vårdanstalter, daghem, skolor och andra kommunala institutioner.

Utrymningsövningar omfattar även en fortbildningsandel. Fortbildningen kan vara ett föredrag med säkerhetstema, en brandsäkerhetsfortbildning eller en trygghetspromenad.


Mer information

Jourhavande brandinspektören

tfn 040 631 2916 (endast samtal)
vardagar kl. 9–14.30
[email protected]