Hoppa till innehåll

En av räddningsverkens centrala uppgifter är att förbättra människors säkerhet och minska antalet olyckor.

Vid Räddningsverket i Östra Nyland är det riskhanteringens uppgiftsområde som ansvarar för förebyggande, utbildande och övervakande verksamhet. Inom riskhanteringen arbetar 12 personer. De flesta av dem är brandingenjörer och brandinspektörer. De arbetar vid stationerna i Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Mörskom.

Riskhanteringens sakkunniga bland annat

  • ger invånare, företag och samfund råd i frågor som gäller räddningssäkerhet
  • ordnar fortbildningar kring säkerhet
  • övervakar att byggnadsägare och verksamhetsutövare följer de villkor som har ålagts (t.ex. genom brandinspektioner)
  • styr planeringen av byggprojekt och övervakar förverkligandet av dem i frågor om brandsäkerhet
  • stöder kommunernas beredskapsplanering.

Plan för förebyggande av olyckor 2023 (PDF)