Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Information om räddningsverkens insatstider nödvändig för att förbättra verksamheten

Regionförvaltningsverken har gjort en utredning om räddningsväsendets insatstider i hela Finland 2013–2016. Av utredningen framgår att räddningsverksamheten inte på alla håll lyckas börja inom den målsatta tiden, som på områden med de största riskerna är sex minuter från larmet. Längre insatstider än eftersträvat förekommer särskilt i de stora städerna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2017 10:03

Förslagen till ändringar i räddningslagen skickades ut på remiss

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett paket för reform av räddningslagen. Ändringarna är uppdelade i två delar. Avsikten är att överföringen av uppgifterna inom bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor från miljöministeriet till inrikesministeriet och de ändringar som gäller inrättandet av skyddsrum och utbildningen för avtalsbrandkårer ska träda i kraft från ingången av 2019. De ändringar som görs på grund av landskapsreformen avses träda i kraft vid ingången av 2020, när räddningsväsendets uppgifter överförs till landskapen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.11.2017 14:53

Brandskyddsfondens pris för utveckling av ett miljövänligt flamskyddsmedel

Brandskyddsfondens innovationspris 2017 gick till en forskargrupp vid institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi. Till gruppen hör professor Carl-Eric Wilén, doktorand Teija Tirri och projektforskare Melanie Aubert. Arbetsgruppen fick innovationspriset för förtjänstfull utveckling av ett nytt miljövänligt flamskyddsmedel.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.10.2017 9:00

Minister Risikko: Säkerheten kräver ett långsiktigt säkerställande av resurser

En långsiktig utveckling av den inre säkerheten förutsätter att också beslut om säkerhetsmyndigheternas resurser fattas på längre sikt och inte alltid för ett år åt gången, konstaterade inrikesminister Paula Risikko i samband med att strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag presenterades i Helsingfors. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.10.2017 13:42

Senaste Nytt

Tre män skar av en slang. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 21.11.2023 12:35
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.11.2023 10:14
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.11.2023 10:11
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 14.11.2023 9:48
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.9.2023 10:16