Tillbaka

Kimmo Kohvakka utnämndes till räddningsöverdirektör

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.28
Pressmeddelande 111/2018

Statsrådet utnämnde den 4 oktober Kimmo Kohvakka, magister i militärvetenskaper, till räddningsöverdirektör. Tjänsten tillsätts för fem år och han inleder arbetet den 1 november.

Kohvakka är för närvarande direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Tidigare har han skött olika uppgifter bl.a. vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland samt vid Mellersta Nylands och Helsingfors räddningsverk.

Räddningsöverdirektören är avdelningschef för räddningsavdelningen vid inrikesministeriet och leder avdelningens verksamhet. Räddningsavdelningen leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster, svarar för räddningsväsendets förberedelser och organisering i hela landet samt samordnar de olika ministeriernas och ansvarsområdenas verksamhet inom räddningsväsendet och dess utveckling. Till räddningsavdelningen hör också uppgifter med anknytning till styrning av och tillsyn över Räddningsinstitutet och Nödcentralsverket. Räddningsöverdirektören är medlem i inrikesministeriets ledningsgrupp.

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration med huvudsaklig uppgift att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen.

Ytterligare information

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 040 570 5124, jukka.aalto@intermin.fi

Det senaste