Tillbaka

Brandkorset till Anne Holmlund och Esko Kautto

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2018 10.15
Pressmeddelande 99/2018

Inrikesminister Kai Mykkänen har den 5 september beviljat styrelseordförande Anne Holmlund och räddningschef Esko Kautto räddningsbranschens högsta hederstecken, brandkorset.

Brandkorset kan förlänas som erkänsla åt personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt som pris för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också tilldelas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbetet.

Anne Holmlund har i betydande grad medverkat i utvecklingen och beslutsfattandet inom räddningsväsendet bl.a. som riksdagsledamot, inrikesminister, ordförande för och medlem i Brandskyddsfondens styrelse samt ordförande för fullmäktige i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Esko Kautto har en lång karriär bakom sig i olika uppgifter inom räddningsväsendet, dels i räddningsverk, dels i Statens brandinstitut och dels i Finlands Brandbefälsförbund. Kautto har länge deltagit i räddningsväsendets internationella samarbete och han har haft en betydande roll i uppgifter som anknyter till reformerna av räddningsväsendet.

Ytterligare information

Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi

Det senaste