Tillbaka

Ladda tryggt!

Utgivningsdatum 24.6.2024 15.22 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 15.38
Pressmeddelande
En brandman går mot kameran, ett elsparkcykelbatteri brinner i bakgrunden.
Vi testade under kontrollerade förhållanden hur batteriet i en elektrisk skoter brinner.

Den ständigt ökande risken orsakas av olika föremål som laddas hemma, ofta inomhus, såsom elcyklar och -sparkcyklar samt små elektriska apparater i hemmet.

Med tanke på brandsäkerheten lönar det sig att beakta följande aspekter:

 • Använd under laddning anordningens egna laddningsredskap.
 • Förvara ackumulatorer och laddare i ett öppet utrymme.
 • Undvik att ladda anordningar över natten. Ladda inte batteriet kontinuerligt.
 • Ta laddningsflödet direkt från kontakten, inte via skarvsladden.
 • Se till att batteriet inte förvaras eller laddas i direkt solsken.
 • Ladda inte batteriet vid bostadens utrymningsväg, såsom i tamburen.
 • För gamla och trasiga batterier till adekvata återvinningsplatser.


Om batteriet antänds, gå till väga på följande sätt:

 • Du kan troligtvis inte släcka en batteribrand, eftersom förbränningen av ett framför allt fulladdat batteri är mycket extrem och snabb.
 • Ta loss sladden till laddaren i mån av möjlighet.
 • Om batteriet reagerar på ett onormalt sätt såsom expanderar eller ryker, flytta batteriet eller anordningen om möjligt till en säker plats, t.ex. med hjälp av ugnsvantar eller brandfilt. 
 • Det primära släckningssättet vid en li-ion-batteribrand är en stor mängd vatten. Det sekundära släckningssättet är användning av skumsläckare.
 • Ett släckt batteri kan antändas på nytt. Se alltså till att batteriet finns på en plats där en eventuell ny brand inte kommer åt att spridas.
 • Lämna bostaden, stäng dörren och ring 112.

Mer information finns t.ex. på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats tukes.fi

Helsinki

Det senaste