Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddare tränar i tornet.

Utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten reformeras

Inrikesministeriet har tillsatt ett reformprojekt för att bereda justeringar i det riksomfattande utbildningssystemet för, utbildningsprogrammen och examina inom och finansieringen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Målet är att reformera utbildningssystemet för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten så att det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.11.2020 10:14
Brandskyddsfonden.

Saku Tauriainen får Brandskyddsfondens innovationspris

Brandskyddsfondens Innovationspris 2020 och en prissumma på 12 000 euro gick till stationsmästare Saku Tauriainen som utvecklat en släcknings- och röjningsskopa. Skopan ska förbättra räddarnas arbetarskydd och personsäkerhet vid byggnadsbränder.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2020 16:40

I tilläggsbudgeten föreslås finansiering för anskaffning av Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg och för en reform av polisens teleavlyssningssystem

Regeringen förhandlade om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fredagen den 23 oktober. Regeringen föreslår att Gränsbevakningsväsendet ska få en beställningsfullmakt på 240 miljoner euro och ett anslag på 120 miljoner euro för att påbörja anskaffningen av två nya utsjöbevakningsfartyg redan i år. Att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg är en nödvändig anskaffning, och man kan inte längre skjuta upp att påbörja den.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.10.2020 16:25
Skogsväg.

Säkerheten i glesbygdsområden har bedömts på ett täckande sätt

En rapport om säkerheten i glesbygderna har färdigställts. Rapporten sammanställer aktuell information om fenomen och utmaningar som påverkar områdenas säkerhet. Rapporten innehåller fem åtgärdsrekommendationer för att öka säkerheten och trygghetskänslan i områdena. Rapporten har utarbetats genom samarbete i Harvaturva-nätverket, som samordnas av inrikesministeriet. Nätverket består av ett stort antal myndigheter, organisationer och andra sakkunniga.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.10.2020 9:02