Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddningslagen ändras på grund av landskaps- och regionförvaltningsreformen

I räddningslagen görs de ändringar som landskapsreformen och statens regionförvaltningsreform kräver. Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar lämnades till riksdagen den 22 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 13:44

Brandskyddsfondens innovationspris till en avrinningsränna för flytande kemikalier

Brandskyddsfondens innovationspris 2018 tilldelades brandförman Jarno Joensuu, som utvecklat en avrinningsränna för flytande kemikalier. Med hjälp av avrinningsrännan går det lättare och snabbare att i fall av olycka tömma tankar som används vid transport av flytande kemikalier.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 10:35

Räddningsväsendet måste utvecklas på ett övergripande sätt

Efter ett flertal projekt behöver räddningsväsendet ett mer bestående samarbete, sade räddningsöverdi-rektör Kimmo Kohvakka när han talade vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Tammerfors den 22 november.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.11.2018 10:34

Krishanteringscentrets ställning förbättras genom ändring av lagen om civil krishantering

Krishanteringscentrets verksamhetsförutsättningar stärks, och rättigheterna och skyldigheterna för experter som kan skickas utomlands förtydligas. Regeringen lämnade den 4 oktober en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar som gäller civil krishantering. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.10.2018 13:58

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18