Tillbaka

Utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten reformeras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 10.14
Pressmeddelande 141/2020
Räddare tränar i tornet.

Inrikesministeriet har tillsatt ett reformprojekt för att bereda justeringar i det riksomfattande utbildningssystemet för, utbildningsprogrammen och examina inom och finansieringen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Målet är att reformera utbildningssystemet för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten så att det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden.

I projektet bedöms bland annat de framtida personalbehoven inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten och utreds vilka krav omvärlden ställer på utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Avsikten är också att lägga fram förslag om eventuella examensreformer och deras kostnadseffekter samt om organiseringen av utbildningen.

− Jag anser att det är ytterst viktigt att utbildningen av yrkespersoner inom den inre säkerheten är av högsta kvalitet i världen och följer med sin tid. Dagens studerande kan vara i arbetslivet ännu på 2060-talet, och därför är det helt centralt att ha inlärnings- och utvecklingsförmåga. I samband med utbildningsreformen har vi också möjlighet att granska hur vi kunde locka allt fler kvinnor och representanter för minoriteter att söka sig till räddningsutbildning, säger inrikesminister Maria Ohisalo

I projektet bereds inga författningsändringar, utan eventuella lagändringar bereds utifrån den information som nu samlas in, detta i ett lagstiftningsprojekt som ska tillsättas separat.

Reformprojektet har tillsatts för tiden 11.11.2020–31.12.2022. Avsikten är att det nya utbildningssystemet ska tas i bruk 2023–2024.

Ytterligare information:

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
Mirva Kahlos, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 434, mirva.kahlos@intermin.fi
Sameli Sivonen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 4066 855, sameli.sivonen@vnk.fi

Det senaste