Gå till aktuellt

Tilläggsanslag för utveckling av nödcentralsdatasystemet och för myndigheters lokaler

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 14.29
Pressmeddelande 145/2020

Regeringen enades om kompletteringar i budgetpropositionen för 2021 torsdagen den 19 november. För Nödcentralsverket föreslås 0,5 miljoner euro för nödvändig utveckling av nödcentralsdatasystemet ERICA.

Dessutom föreslår regeringen 1,181 miljoner euro för polisen och 0,290 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet för de extra hyreskostnader som genomförandet av Senatfastigheters lokalprojekt orsakar 2021. I fråga om polisen gäller det lokalerna vid polisinrättningen i Lappland i Rovaniemi och Polisstyrelsens lokallösning. I fråga om Gränsbevakningsväsendet gäller det Immolaområdet. 

Fortsatt verksamhet vid och nödvändig utveckling av Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot 

För inrikesministeriets omkostnader föreslås 0,170 miljoner euro för fortsatt verksamhet vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Under momentet för inrikesministeriets omkostnader har det anvisats anslag för utgifterna för kompetenscentrets beredskaps- och resiliensnätverk från 2017 till 2019. Avsikten är att nätverkets verksamhet ska fortsätta till den 31 augusti 2022.

Tilläggsfinansiering till polisens teleavlyssningssystem

För en reform av polisens teleavlyssningssystem föreslås 1 miljon euro. För finansieringen av denna reform föreslogs 6 miljoner euro i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020, och nu föreslås det en ytterligare investeringsfinansieringsandel för 2021. Teleavlyssningssystemet är ett viktigt informationssystem vid den operativa brottsbekämpningen, och det används i synnerhet när det gäller allvarlig brottslighet.

För polisen föreslås också ett anslag på 0,443 miljoner euro för genomförandet av ändringen av SIS-förordningen.

Regeringen föreslår anslagsminskningar under momenten för migration

Det föreslås att anslaget för asylutgifter minskas med sammanlagt 5,7 miljoner euro. Detta beror på det minskade antalet asylsökande till följd av coronaläget och det därigenom minskade behovet av mottagningsverksamhet.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Heikki Sairanen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 456 4662
 

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande