Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på nästan 100 miljoner euro

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett nettotillägg på sammanlagt 99,7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. För anskaffning av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg föreslås 65 miljoner euro, för tryggande av polisens verksamhet 30 miljoner euro och för förvaltningsområdets utgifter till följd av coronapandemin och gränskontrollen vid de inre gränserna 10,38 miljoner euro. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.11.2021 13:38
paloauton keula.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors räddningsskola tillstånd

Helsingfors stad har hos inrikesministeriet ansökt om tillstånd att vid räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen som leder till räddningsmannaexamen och underbefälsexamen. Inrikesministeriet har beviljat tillstånd som gäller tills vidare. Räddningsskolans tidigare tillstånd var i kraft till den 4 september 2023.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.11.2021 17:19

Finland skickar materialhjälp till Lettland för hantering av det svåra coronaläget

Finland skickar sex respiratorer till Lettland för hantering av det svåra coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 29.10.2021 15:58

Inställningen och samarbetet avgör hur målen att förebygga olyckor nås

En slutrapport som beskriver hur räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor omsätts i praktiken har nu publicerats. Enligt rapporten måste samarbetet mellan olika aktörer intensifieras och verktyg för kvalitativ bedömning utvecklas.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.9.2021 12:02