Gå till aktuellt

Finland sände materialhjälp till Moldavien för inkvartering av flyktingar från Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 16.15
Pressmeddelande 37/2022
Kuvituskuva

Finland har sänt bland annat nödinkvartering för 5 000 personer och ett fältkök för att hjälpa människor som flytt till Moldavien från Ukraina. Materialhjälpen erbjöds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).

Den 25 februari bad Moldavien via EU:s civilskyddsmekanism om bland annat inkvarteringskapacitet, fordon och kommunikationsutrustning för att hjälpa människor som flytt till Moldavien.

Inrikesministeriet har samarbetat med Försörjningsberedskapscentralen och Finlands Röda Kors i fråga om att skaffa och transportera materialet. EU:s Centrum för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) samordnar biståndet till både Ukraina och Moldavien via civilskyddsmekanismen.

Mer information:

Pauliina Eskola, direktör för internationella ärenden, inrikesministeriet, tfn 0295 488 263
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227
Jaakko Pekki, direktör, basproduktionsavdelningen, Försörjningsberedskapscentralen, jaakko.pekki@nesa.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande