Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ett befolkningslarm på taket till Kuopio stadshus

Befolkningsskyddslarmen testas igen 4.4

Testningen är en del av den normala testningen av larmen som utförs varje månad. Avsikten är att upptäcka eventuella problem i larmanordningarna. Testningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. Räddningsverken och Nödcentralsverket ansvarar för testningen av befolkningsskyddslarmen.
Räddningsväsendet, 1.4.2022 16:13

Tolv personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade tolv meriterade personer livräddningsmedalj den 1 april. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.4.2022 10:40

Statsrådet föreslår utvidgningar av skyldigheterna för ägare till kärnanläggningar och produktionsobjekt i nödsituationer med strålrisk

Statsrådet föreslår ändringar i räddningslagen för att den ska uppfylla kraven i EU:s strålskyddsdirektiv. Avsikten med lagändringen är att utvidga skyldigheterna för ägaren till objektet vid efterröjning, efterbevakning och efterbehandling enligt räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.3.2022 14:41

Finlands och Sveriges inrikesministrar diskuterar det bilaterala samarbetet och förändringarna i säkerhetsmiljön

Inrikesminister Krista Mikkonen och Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson träffas i Finland den 16 mars för att diskutera samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och genomförande av avtalet om polissamarbete.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.3.2022 9:04

Senaste Nytt

Bild på Sibbo räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 10.3.2023 10:29
Illustration bild. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.2.2023 15:07
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 17.2.2023 13:00
Olemme mukana 112-päivässä, hätänumeropäivän tunnuskuva. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 10.2.2023 9:41
Lappträsk nya stations vägg och skylt. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 9.2.2023 16:15