Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslagsökningar i den tekniska ramen 

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås betydande anslagsökningar i den tekniska ramen (planen för de offentliga finanserna 2024−2027). Inrikesministeriets anslagsnivå uppgår till cirka 2,4 miljarder euro i början av ramperioden och sjunker till cirka 1,9 miljarder euro 2027. Jämfört med det föregående rambeslutet är ökningen sammanlagt 179−547 miljoner euro/år. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 15:52

Lagstiftningen om nödcentraler uppdateras för att den ska motsvara EU:s dataskyddslagstiftning

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten uppdateras så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning. Lagändringen påverkar inte rätten att behandla sådana personuppgifter som Nödcentralsverkets jourpersonal behöver i sitt arbete.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:40

Ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

Det ska göras flera ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet. Till exempel överförs anskaffningen och underhållet av brandvarnare i bostäder från den boende till byggnadens ägare från ingången av 2026.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36

Finland skickade ett solenergisystem och annat materiellt bistånd inom energisektorn till Ukraina

Finland är ett av de länder som erbjudit mest bistånd inom energisektorn till Ukraina under kriget. Den senaste transporten av materiellt bistånd inom energisektorn innehöll ett smart solenergisystem och startade från Finland till Ukraina tisdagen den 14 mars.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.3.2023 15:23