Gå till aktuellt

Finland skickade tusen moderskapsförpackningar till Ukraina

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 9.02 | Publicerad på svenska 28.3.2023 kl. 15.02
Pressmeddelande

Ryssland har förstört en stor del av hälso- och sjukvårdens infrastruktur och människors hem i Ukraina. Hjälpbehovet är stort i landet. Sedan mars 2022 har Finland skickat nödvändigt civilt materialbistånd till Ukraina. Senast, under februari–mars 2023, har Finland skickat bland annat tusen moderskapsförpackningar till landet. 

I Ukraina finns det ett kontinuerligt behov av mångsidigt civilt materialbistånd. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem, och hälso- och sjukvårdens infrastruktur har lidit i många regioner till följd av Rysslands invasion. 

Läget är kritiskt för civilbefolkningen på olika håll i Ukraina. I landet föds och växer också barn under svåra förhållanden. För att stödja barn och familjer har Finland under början av året skickat totalt tusen moderskapsförpackningar till Ukraina. Moderskapsförpackningen är ett omfattande paket babykläder och barnvårdsprodukter, och den förnyas årligen. Den hjälper familjen att klara sig i vardagen under hela spädbarnstiden. Inrikesministeriet har köpt förpackningarna av FPA och svarat för lämnandet av dem till Ukraina. Förpackningarna har skickats i flera leveranser via EU:s civilskyddsmekanism. Finland har skickat också bland annat skolbussar, skolmöbler och sportutrustning för att hjälpa familjer, barn och unga. 

”I Ukraina föds barn till mycket svåra förhållanden mitt i kriget. Det råder brist på nästan allt. Rysslands mål är att förstöra framtiden för de nya generationerna i Ukraina. Genom att skicka moderskapsförpackningar vill vi stödja nyfödda barn och deras familjer. Barn är Ukrainas framtid”, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Fungerande hälso- och sjukvårdstjänster och social trygghet samt infrastrukturen spelar en viktig roll också i återuppbyggnaden av Ukraina.

”Finländarnas vilja att hjälpa ukrainarna är stor. Det är viktigt att stödja social- och hälsovårdssektorn eftersom hjälpen har både direkta och långtgående konsekvenser. Tidigt stöd till familjer kan i bästa fall återspeglas mycket långt in i barns och föräldrars liv. Jag tackar FPA och inrikesministeriet för att de har ordnat moderskapsförpackningar för ukrainska barn och familjer”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Ukraina kommer att behöva hjälp under en lång tid framöver

Efter Rysslands invasion har Finland skickat stora mängder civilt materialbistånd till Ukraina. Materialhjälpen är för det mesta donationer från offentliga och privata aktörer. Inrikesministeriet samordnar lämnandet av bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. 

Tidigare har Finland skickat till Ukraina bland annat nödinkvartering, läkemedel, sjukvårdsartiklar, materiel inom räddningsväsendet, skyddade inkvarteringscontainrar avsedda för räddningspersonalen, bussar och utrustning inom energisektorn. Det civila materialbiståndet levereras till dem som behöver hjälp i samarbete med de ansvariga myndigheterna i Ukraina. 
Den pågående biståndsinsatsen i Ukraina är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Inrikesministeriet samlar hela tiden nya försändelser av civilt materialbistånd.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522 fornamn.efternamn@gov.fi
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, inrikesministeriet, tfn 0295 488 263, fornamn.efternamn@gov.fi
Liisa Siika-aho, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 085, fornamn.efternamn@gov.fi

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00