Tillbaka

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) pågår 26.2.–15.3.2024.

Utgivningsdatum 15.2.2024 11.36 | Publicerad på svenska 15.2.2024 kl. 12.34
Nyhet
På bilden finns olika experter inom räddningsväsendet.

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) som inleds i augusti 2024 som dagstudier (AMKN24) pågår 26.2.–15.3.2024.

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ger färdigheter för chefs- och ledningsuppgifter i en organisation inom räddnings- och säkerhetsbranschen samt för expertuppgifter som kräver stark yrkeskunskap. Yrkeshögskoleexamen inom området för inre säkerhet omfattar 240 sp och räcker fyra år som dagstudier.

Tyngdpunkterna i examen är beredskap att leda räddningsverksamheten, riskhantering och säkerhetsledning samt förebyggande av och beredskap för olyckor. Dessutom ger examen beredskap för god förvaltning och personalledning.

Närundervisningen sker vid Räddningsinstitutet i Kuopio, där undervisningen, inkvarteringen och måltiderna är avgiftsfria för studerande.
 

Det senaste