Tillbaka

Fem personer tilldelades livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 12.22
Pressmeddelande

Republikens president förlänade fem personer livräddningsmedalj den 7 juni 2024. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

  • Aflecht Ville (räddning ur vatten)
  • Ollus Henrik (räddning ur vatten)
  • Toikkanen Lenni (räddning ur vatten)
  • Ukkola Heikki (räddning ur vatten)
  • Vähäkuopus Terhi (ingripande vid våld)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 93 förslag och förordade fem av dem.

Ytterligare information: 
Ilkka Heinonen, räddningsöverinspektör, livräddningsmedaljnämndens sekreterare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn  0295 016 042, fornamn.efternamn@avi.fi 

Det senaste