Tillbaka

Minister Rantanens besök i Wien och Bryssel – invandring och EU:s beredskap på agendan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2024 14.01
Pressmeddelande

Inrikesminister Mari Rantanen träffade Österrikes inrikesminister i Wien på måndagen. Ministrarna diskuterade bland annat samarbetet mellan länderna inom migrationspolitiken, metoder för att hantera migrationen och samarbetet med tredjeländer. Från Wien fortsätter ministern till Bryssel och Civil Protection Forum där hon deltar i en paneldiskussion på hög nivå om EU:s beredskap.

Finland och Österrike på samma linje i EU:s migrationsfrågor

Inrikesminister Rantanen träffade sin österrikiske kollega Gerhard Karner i Wien den 3 juni. Ministrarnas diskussion fokuserade på metoder för att minska migrationstrycket på Europa. De diskuterade bland annat innovativa metoder att hantera migrationen och samarbetet med tredjeländer. Båda ministrarna vill kontrollerna migrationstrycket i EU och förebygga människosmuggling.

– Vi har mycket gemensamt med Österrike och vi är mycket eniga när det gäller migrationsfrågor i EU. Målet är att bättre kontrollera och hejda migrationen till Europa. Vi måste bland annat effektivt förebygga människosmuggling och ingripa i kriminella organisationers verksamhet i ett tidigt skede. Österrike är vår aktiva partner i EU, och diskussionen var mycket givande, säger minister Rantanen.

I mitten av maj undertecknade Finland, Österrike och 13 andra EU-länder ett brev till Europeiska kommissionen där man efterlyser innovativa lösningar på invandringen. Brevet tog bland annat upp samarbete med tredjeländer kring till återsändanden, effektivare återsändande, möjligheter att inrätta enheter för återsändande samt instrumentaliserad inresa. Målet är att i den följande kommissionens program få med nya initiativ för att minska invandringen, effektivisera återsändandet och bekämpa instrumentaliserad inresa. 

I sin diskussion lyfte ministrarna fram viktiga frågor i anslutning till samarbetet. Båda anser till exempel att partnerskap med ursprungs- och transitländerna är viktiga för hanteringen av migrationen i EU. 

Finland betonar också att EU bör utveckla sin gemensamma återvändandepolitik som en del av en fungerande och trovärdig asylpolitik. Ministrarna kartlägger de följande stegen mot att uppnå detta mål. 

I Bryssel diskuteras riktlinjerna för EU:s gemensamma beredskap och rescEU:s framtid

Minister Rantanen deltar i European Civil Protection Forum i Bryssel, ett av de viktigaste europeiska evenemangen om räddningsväsende och civil beredskap. Ministern deltar i en paneldiskussion på hög nivå om rescEU, det vill säga EU:s beredskapslager för olika krissituationer. Syftet med rescEU, som inrättades 2019, är att EU snabbare och effektivare ska kunna reagera på naturkatastrofer och kriser orsakade av människor.

– Varje land ansvarar för sin egen beredskap. De senaste åren har emellertid påmint oss om att många utmaningar är komplexa och gränsöverskridande. Hybridpåverkan är ett exempel på detta. I en komplex hotmiljö måste beredskapen skötas på EU-nivå och med hjälp av gemensamma planer”, säger minister Rantanen.

I sina anföranden lyfter ministern också fram Finlands initiativ till en beredskapsunion samt vikten av egen beredskap och skyddsrum.

Ytterligare information:
Minna Hulkkonen, överdirektör för migrationsavdelningen, tfn 050 460 76 55, fornamn.efternamn@gov.fi (mötet med Österrikes inrikesminister)
Pauliina Eskola, direktör för internationella ärenden vid räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, fornamn.efternamn@gov.fi (Civil Protection Forum)

Det senaste