Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Målet med säkerhetsprogrammet för äldre är att garantera alla äldre en trygg vardag

Handlingsprogrammet Ett säkert liv för äldre, som utarbetades 2011, har uppdaterats. Finlands befolkning åldras i snabb takt och 2030 är mer än var fjärde finländare över 65 år. Otrygghet bland äldre orsakas bland annat av ensamhet och otillräcklig utomstående hjälp. Också allt fler nya säkerhetshot, såsom nätbedrägerier och andra former av bedrägerier, riktas mot äldre. Uppdateringen av säkerhetsprogrammet för äldre är ett led i genomförandet av strategin för den inre säkerheten.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.1.2018 13:11

En trygg vardag på 2020-talet kräver prognoser om framtiden i dag

-
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.1.2018 10:30

Föreslagna ändringar understöddes i yttrandena om räddningslagen

Inrikesministeriet fick cirka 100 yttranden om paketet för reform av räddningslagen. I yttrandena understödde man huvudsakligen de föreslagna ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.1.2018 11:46

Räddningsväsendet efterlyser riksomfattande arbetsformer över de regionala gränserna

Den föränderliga omvärlden kräver att räddningsväsendet anpassar och utvecklar sig för att kunna behålla sin funktionsförmåga och trygga servicen. Enligt den färska översikten över räddningsväsendets operativa miljö efterlyser man sådan starkare gränsöverskridande styrning mellan de regionala räddningsverken som förenhetligar processerna och rutinerna.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.1.2018 11:30