Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddningssamarbetet inom Barentsregionen övas i Petrozavodsk

Finland, Sverige, Norge och Ryssland övar räddningssamarbetet i Petrozavodsk i Ryssland den 4–8 september. Det är fråga om övningen Barents Rescue som ordnas vartannat år och som ordnades senast i Finland 2015. Årets övning är den åttonde i ordningen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.9.2017 9:00

Jukka Savolainen direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Statsrådet utnämnde den 31 augusti 2017 generalstabsofficeren Jukka Savolainen till tjänsten som direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot för tiden 1.10.2017–31.8.2022.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2017 14:49

Tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro för bekämpning av terrorism

Vid budgetmanglingen den 31 augusti beslutade regeringen att för nästa år anvisa en tilläggsfinansiering på 12 miljoner euro för beredskap för och förebyggande av terrorism inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2017 13:59

Flaggning på halv stång med anledning av händelserna i Åbo

Inrikesministeriet förordnar att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga på halv stång lördagen den 19 augusti 2017 med anledning av gårdagens tragiska händelser i Åbo. Flaggningen på halv stång börjar genast och slutar klockan 21.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.8.2017 11:11