Gå till aktuellt

En trygg vardag på 2020-talet kräver prognoser om framtiden i dag

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2018 10.30 | Publicerad på svenska 24.1.2018 kl. 13.15
Pressmeddelande 7/2018

Inrikesministeriet och Träskända stad informerar

– Finlands ställning som ett av världens tryggaste länder har grundat sig på att hela samhället deltar i att skapa säkerhet. Samhället förändras allt snabbare och därmed också säkerheten. Att effektivt förbereda sig på säkerhetsproblem och förebygga dem kräver bättre insikter om det som ska komma. Därför står prognostiseringen i fokus för strategin för den inre säkerheten som godkändes i höstas. Detta tankesätt måste göras till en del av all den verksamhet i hela samhället som siktar på ett tryggt Finland, sade inrikesminister Paula Risikko när hon öppnade det nationella säkerhetsseminariet Ett bra liv – en trygg vardag i Träskända den 24 januari.

Finland är med många mått mätt ett tryggare land än någonsin. De snabba förändringarna i världen har emellertid medfört nya slags säkerhetshot. Antalet brott mot liv har sjunkit i jämn takt under en längre tid och t.ex. antalet dödsfall i trafiken har halverats under de senaste tio åren. För att den goda utvecklingen ska fortsätta, måste man kunna se de kommande ändringarna. Befolkningens stigande medelålder innebär exempelvis en sannolik minskning av antalet brott eftersom sannolikheten för brottslighet och att bli brottsoffer minskar med åldern. Äldre personer utsätts däremot för större risker när det gället andra säkerhetshot. Den tekniska utvecklingen ändrar behovet av säkerhetstjänster, och likaså urbaniseringen.

– Den regionala och lokala säkerhetsplaneringen har långa traditioner i Finland. Det är viktigt att vi i samband med landskapsreformen säkerställer sådana omständigheter att den befintliga kompetensen och samarbetet ytterligare kan fördjupas, framhävde minister Risikko.

– I Träskända ligger fokus för planering av säkerheten i vardagen just på att med framförhållning identifiera farliga ställen och minska riskerna. När t.ex. nya bostadsområden planeras, beaktas säkerhetsaspekterna i planläggningen och markanvändningen redan från början, i intensivt samarbete med olika parter. Vi har också goda erfarenheter av t.ex. trygghetsvandringar vid olika verksamhetsställen. Under en trygghetsvandring går man tillsammans med dem som använder lokalerna, olika experter och andra intresserade och observerar viktiga utvecklingsobjekt både inomhus och i närmiljön, berättade statsdirektör Erkki Kukkonen.

Det nationella säkerhetsseminariet Ett bra liv – en trygg vardag arrangeras i Träskända den 24–25 januari 2018. Seminariet genomförs av inrikesministeriet i samarbete med Träskända stad. Teman för seminariet är prognostisering av säkerhet, förebyggande av säkerhetsproblem som gäller unga och utslagning samt mediernas och myndighetsinformationens roll i att skapa trygghetskänsla.

Seminariet hänför sig till genomförandet av strategin för den inre säkerheten. Deltagarna är representanter för myndigheter, forskare, organisationer och näringslivet. Avsikten är att tillsammans söka metoder för att förbättra säkerheten så att Finland blir världens tryggaste land. Nationella säkerhetsseminarier har ordnats sedan 2006 årligen, och målet med dem är att främja samverkan och sprida information, god praxis och erfarenheter.

Läs mer om strategin för den inre säkerheten

Ytterligare information

Ari Evwaraye, strategichef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 373, ari.evwaraye@intermin.fi
Tero Seitsonen, specialplanerare, Träskända stad, tfn 040 315 3451, tero.seitsonen@jarvenpaa.fi

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00