Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Distriktssotningssystemet upphör den 30 juni 2019

Övergångsperioden för sotningsreformen löper ut den 30 juni 2019. Också de sista regionala distriktssotningsavtalen upphör att gälla och man övergår till fritt utbud av sotningstjänster i hela landet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.6.2019 10:39
stuga

Observera risken för skogsbrand och den avvikande flaggningstiden vid midsommar

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. Största delen av bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet. Inrikesministeriet uppmanar dem som gör upp en brasa till särskild försiktighet i hanteringen av eld.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.6.2019 13:29

En förstudie om översyn av lagen om nödcentralsverksamhet inleds

Inrikesministeriet har inlett en förstudie om behoven att se över lagen om nödcentralsverksamhet. Syftet med projektet är att kartlägga behoven att ändra lagstiftningen i synnerhet när det gäller nödcentralsverksamheten, styrningen av verksamheten, Nödcentralsverkets register samt förvarandet och utlämnandet av uppgifter. Avsikten är att samtidigt utreda andra ändringsbehov i anslutning till lagstiftningen om nödcentraler.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.5.2019 14:57

Sju personer fick livräddningsmedalj

Republikens president förlänade den 29 mars sju meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.3.2019 11:30