Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

De nordiska ministrarna med ansvar för räddningsväsendet och beredskapsfrågor stärker samarbetet i Oslo

De nordiska ministrarna med ansvar för räddningsväsendet och beredskapsfrågor träffas i Oslo den 15 oktober. I mötet deltar Finlands, Sveriges, Norges, Islands och Danmarks ministrar. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet. Målet med ministermötet är att stärka det nordiska samarbetet i fråga om civil beredskap och övrig beredskap samt samhällens krishanteringsförmåga när allvarliga olyckor och kriser inträffar.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.10.2019 12:23

Det föreslås att nya grunder för avbrytande av studierätten tas in i lagen om Räddningsinstitutet

Avsikten är att i lagen om Räddningsinstitutet ta in nya grunder på vilka studierätten kan avbrytas. Nya grunder är i fortsättningen beväringstjänst, civiltjänst och frivillig militärtjänst för kvinnor samt moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Ett tillfälligt avbrytande av studierätten kan vara möjligt också av någon annan grundad anledning. Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen lämnades till riksdagen den 10 oktober.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.10.2019 13:31

Tjänsten som direktör för Nödcentralsverket söktes av 15 personer

Tjänsten som direktör för Nödcentralsverket söktes inom utsatt tid av 15 personer. Två av dem ville inte ha sitt namn offentliggjort. Tjänsten tillsätts för en period på fem år med tillträde den 1 november 2019 och den kan placeras antingen i Björneborg eller i Kervo.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.9.2019 16:59

Finland skickar expert- och materialhjälp inom räddningsväsendet till Albanien på grund av jordbävningar och översvämningar

Inrikesministeriet har inom ramen för Europeiska unionens civilskyddsmekanism beslutat sända expert- och materialhjälp till Albanien på grund av jordbävningar och översvämningar. Albanien har via EU:s civilskyddsmekanism begärt internationellt bistånd för att hantera läget. Finland deltar i civilskyddsmekanismen.
Pressmeddelande Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.9.2019 14:06