Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

paloauto

Under beredning: Åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet

Inrikesministeriet tillsatte den 28 januari ett projekt med uppgift att för räddningsväsendet bereda ett åtgärdsprogram för att förebygga olyckor. I åtgärdsprogrammet fastställs de nationella målen för arbetet och med hjälp av det integreras förebyggandet av olyckor i all verksamhet inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.2.2019 12:36

Arbetet med att främja säkerheten i glesbygdsområden intensifieras

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har sammankallat ett expert- och myndighetsnätverk som behandlar säkerheten i glesbygdsområden. Arbetet är en fortsättning på arbetet i ett tidigare nätverk som har varit verksamt sedan 2014.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.2.2019 14:43
tykkylumi

Riskbedömning kartlägger Finlands nationella risker och deras konsekvenser för livsviktiga funktioner

Finlands nationella riskbedömning har blivit färdig. Målet är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland och som förutsätter sådan myndighetsverksamhet som avviker från det normala eller som även medför ett behov av att begära hjälp av andra länder. EU:s civilskyddsmekanism förpliktar alla medlemsländer att utarbeta en nationell riskbedömning. Finlands riskbedömning sändes till Europeiska kommissionen i december 2018.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.1.2019 9:00
Poliisin hihamerkki

Omfattande bedömning av läget för Finlands inre säkerhet

En omfattande bedömning av läget för Finlands inre säkerhet har blivit klar i samarbete mellan inrikesministeriet, andra myndigheter och kontaktgrupper. Rapporten om läget för den inre säkerheten innehåller samlad och aktuell information om fenomen som påverkar säkerheten ur befolkningens perspektiv.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.1.2019 9:01