Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Reformen av räddningsväsendet träder i kraft den 1 januari 2020

Vid sina förhandlingar den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att social- och hälsovårds- och landskapsreformen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Reformen av räddningsväsendet framskrider enligt samma tidsplan som social- och hälsovårds- och landskapsreformen, vilket betyder att också reformen av räddningsväsendet träder i kraft samtidigt.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.7.2017 10:46

Finlands färdigheter att lämna och ta emot internationellt bistånd förbättras

Lagstiftningen om lämnande och mottagande av internationellt bistånd inom inrikesministeriets förvaltningsområde preciseras. Republikens president stadfäste lagändringarna den 28 juni.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.6.2017 13:01

Inrikesministeriet deltar i festivalen Världen i byn 27 - 28.5.2017

Riksdagens förvaltningsutskott och inrikesministeriet har en gemensam avdelning på festivalen Världen i byn som breder ut sig på Järnvägstorget och i Kajsaniemiparken i Helsingfors.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2017 16:16

Tretton personer fick livräddningsmedalj

Republikens president förlänade den 24 maj tretton meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2017 14:09

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18