Tillbaka

Räddningsväsendets ställning tryggas i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2019 9.31 | Publicerad på svenska 12.11.2019 kl. 15.13
Pressmeddelande 94/2019
räddningsväsendet
Bild: Miisa Kaartinen

Inrikesministeriet har utarbetat mål för reformen av räddningsväsendet i samband med social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att stärka räddningsväsendets riksomfattande resurser, ledning och styrning samt att intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom branschen. Beredningen sker i nära samarbete med hela branschen.

Avsikten är att det räddningsväsende som kommunerna ansvarar för ska överföras på landskapens organiseringsansvar. Det ska anvisas egna anslag för landskapens räddningsväsende för att räddningen av människor och förebyggandet av olyckor inte ska vara beroende av det ökade kostnadstrycket på social- och hälsovårdstjänsterna.

- Räddningsväsendet ska kunna förebygga olyckor på ett enhetligt och verkningsfullt sätt, upprätthålla tillräcklig beredskap i tillväxtcentra och i glesbygder samt vara effektivt på riksnivå vid stora olyckor, störningar och undantagsförhållanden. Detta lyckas inte utan tillräckliga resurser, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Dessutom är målet att räddningsverken även i fortsättningen ska ha möjlighet att producera prehospital akutsjukvård i hela landet. På detta sätt säkerställs smidigheten och kostnadseffektiviteten i räddningsväsendets och den prehospitala akutsjukvårdens tjänster.

I Finland har befolkningen ett mycket starkt förtroende för räddningsmyndigheterna. Klimatförändringen, den åldrande befolkningen och urbaniseringen är dock utmaningar för räddningsväsendet.

- Landskapets räddningsverk ska självständigt sköta de lagstadgade myndighetsuppgifterna. Landskapens räddningsväsende måste också kunna ledas effektivt som en riksomfattande helhet för att tillräckligt jämlika tjänster ska kunna tryggas i hela landet, betonar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Vid förebyggandet av olyckor och i den lokala beredskapen samarbetar kommunerna och räddningsverken intensivt. Det är viktigt att bevara dessa fungerande samarbetsstrukturer.

De mål som nu fastställts följer regeringsprogrammet, enligt vilket kapaciteten och resurserna hos räddningsväsendet och nödcentralerna ska säkerställas.

Mer information:

Sami Kerman, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 4778348

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400

Taito Vainio, styrnings- och utvecklingsdirektör, tfn 0295 488 423

 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00