Gå till aktuellt

Avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar förstärks genom nationellt samarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2019 10.39
Nyhet
paloauto

Inrikesministeriet vill förstärka avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar genom omfattande samarbete. För att stödja målet har det tillsatts en nationell samarbetsgrupp för avtalsbrandkårernas verksamhet. Gruppen har till uppgift att förenhetliga tolkningen av lagstiftningen och av de riksomfattande avtalen samt att bereda en handlingsplan för utveckling av avtalsbrandkårernas verksamhet.

Gruppen analyserar också de starka och svaga sidorna i avtalsbrandkårssystemet och lägger fram förslag till behövliga utvecklingsprojekt.

– Avtalsbrandkårerna möjliggör en riksomfattande, flexibel beredskap för olyckor som sker dagligen och för stora olyckor och störningar. Avtalsbrandkårerna har också betydande potential när det gäller förebyggandet av olyckor och beredskapen vid undantagsförhållanden. Vi vill främja avtalsbrandkårernas verksamhet genom att förbättra kommunikationen inom utvecklingsverksamheten och ta itu med aktuella utmaningar i samarbete med de centrala aktörerna inom avtalsbrandkårssektorn, berättar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för stärkandet av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar

I regeringsprogrammet ingår riktlinjer för stärkandet av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar. Enligt regeringsprogrammet ska avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar som räddningsverkens samarbetspartner stärkas, och de nuvarande och framtida utmaningarna och särdragen identifieras.

Som de viktigaste utmaningarna inom branschen har man identifierat förbättrande av samarbetsförutsättningarna och utvecklande av resurser och kompetens. Samarbetsgruppen svarar för sin del också på denna utmaning.

En av de viktigaste frågorna är hur man ska trygga avtalsbrandkårernas verksamhet i glesbygden. När det gäller de tjänster som ska trygga säkerheten i glesbygden i Finland är särskilt det här området något som man bör satsa på. Samarbetsgruppen ska försöka hitta en lösning på den här frågan, berättar Kimmo Kohvakka.

Inrikesministeriet ansvarar för ledningen av samarbetsgruppen. I gruppen deltar representanter för regionförvaltningsverket, räddningsverken, Räddningsinstitutet, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund och Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.12.2019–31.12.2023.

Ytterligare information

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör,+358 504 136 805, jari.lepisto@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57