Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Sotare.

Sotning av byggnader om virusepidemin drar ut på tiden

Om coronavirusepidemin drar ut på tiden, inverkar detta på beställningen och utförandet av sotning av byggnaders eldstäder och rökkanaler. Inrikesministeriet rekommenderade den 31 mars 2020 att sådan sotning som inte är nödvändig ska skjutas upp till en senare tidpunkt under coronavirussituationen. Sotning av byggnader kan dock inte skjutas upp för en obestämd tid eller helt lämnas ogjord.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.5.2020 15:28
Ramförhandlingar 2020.

Finansiering av den grundläggande verksamheten för de myndigheter som svarar för den inre säkerheten och behövliga investeringar betonas i inrikesministeriets anslagsförslag

Regeringen har slutfört förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2021–2024 och om den andra tilläggsbudgeten.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.4.2020 14:31

Inrikesministeriet rekommenderar att sotning av fastigheter senareläggs under coronavirussituationen

Inrikesministeriet rekommenderar att sotning av fastigheter flyttas till en senare tidpunkt, om det inte är nödvändigt att sota.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.3.2020 15:25
Brandbil och brandman

Tillämpningen av beredskapslagen gör det möjligt att avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Riksdagen godkände den 19 mars 2020 med stöd av beredskapslagen en tillämpningsförordning genom vilken man inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten kan avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen. Förordningen är i kraft till den 13 april 2020.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.3.2020 12:43