Gå till aktuellt

Inrikesminister Ohisalo deltar i det första inrikesministermötet under Tysklands EU-ordförandeskap

Inrikesministeriet
6.7.2020 11.16
Pressmeddelande 76/2020
Maria Ohisalo i EU-presskonferens.

EU:s inrikesministrar sammanträder den 7 juli i det första informella inrikesministermötet under Tysklands EU-ordförandeskap. Mötet ordnas via video. Teman för mötet är utvecklandet av det europeiska samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet samt sök- och räddningsinsatserna i Medelhavet. Inrikesminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet.

Att utveckla det brottsbekämpande samarbetet i synnerhet i polisfrågor hör till prioriteringarna under  Tysklands EU-ordförandeskap. Också Finland anser att det är viktigt att utveckla det brottsbekämpande samarbetet inom EU eftersom verksamhetsmiljön för den inre säkerheten ändras snabbt och hela Europa är utsatt för nya hot och utmaningar.

– Vi måste komma vidare bland annat med de utmaningar som det nationella beslutsfattandet och den nationella lagstiftningen medför samt i synnerhet i gränsområden identifiera och undanröja hinder för det operativa samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, såsom inkompatibla radiofrekvenser och språkmurar, säger minister Ohisalo.

– Det är också mycket viktigt att diskutera på vilket sätt jämlikheten, de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt kampen mot rasism kan främjas i polissamarbetet på EU-nivå, betonar minister Ohisalo.

Ministrarna diskuterar också sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (search and rescue). Avsikten är att diskutera stödet till Medelhavsländerna under de kommande sommarmånaderna, när migrationen i regionen förväntas öka igen. 

– Finland har förbundit sig till att söka gemensamma europeiska lösningar inom migrations- och asylpolitiken, och vi förväntar oss snart ett övergripande reformpaket av kommissionen. Det är viktigt att de EU-medlemsstater som är utsatta för migrationstryck inte lämnas ensamma. Finland deltar nu i stödåtgärderna genom att med stöd av statsrådets beslut i februari ta emot asylsökande i utsatt ställning, konstaterar minister Ohisalo.

Ytterligare information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, [email protected]