Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Utrymningssäkerheten i rymningsrum utreds

Inrikesministeriet har bett räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Räddningsverken och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kartlägger utrymningssäkerheten i samarbete med verksamhetsutövarna. Bakgrunden till utredningen är branden i ett rymningsrum i Polen i början av januari där fem personer omkom.
Nyhet Tukesinrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.1.2019 8:38

Uppföljningsgrupp utvärderar konsekvenserna av sotningsreformen

Lagstiftningen om sotningstjänster reviderades från och med ingången av året. Inrikesministeriet tillsatte den 21 januari en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.1.2019 11:23

Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. I räddningslagen gjordes ändringar som gäller bl.a. bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning för räddningsväsendets personal. Republikens president stadfäste ändringarna av räddningslagen den 28 december.
Pressmeddelande inrikesministerietmiljöministeriet Räddningsväsendet, 28.12.2018 12:12

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration, räddningsväsendet och civil krishantering träder i kraft i början av 2019. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2018 11:19

Senaste Nytt

En bostad som har skadats i en eldsvåda. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 6.6.2023 15:20
Personer i släckningskläder står på räddningsstationens gård. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.5.2023 9:21
Skogsbrandsområde Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.5.2023 9:29
brandbilens utrustning Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 22.5.2023 13:42
Metsäpaloalue Myrskylässä. Pressmeddelande
Itä-UusimaaKeski-Uusimaa Räddningsväsendet, 15.5.2023 17:27