Tillbaka

Fyra av Finland utstationerade räddningsexperter återvänder från Libanon

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2020 14.27
Pressmeddelande 87/2020
Internationellt bistånd.

En del av de finländska räddningsexperter som utstationerats via Europeiska unionens civilskyddsmekanism återvänder från Beirut då uppdraget avslutas. Experternas uppgift i Beirut upphör, eftersom fokus för det internationella stödet har förflyttats från akut räddningsverksamhet till mottagande av materiellt bistånd och annan biståndsverksamhet.

Finland sände den 7 augusti 2020 Finn Rescue – Technical Assistance and Support Team (TAST), som utbildats i internationell räddningsverksamhet, till Beirut. Teamet bestod av sex experter, av vilka fyra nu återvänder till Finland. Två teammedlemmar stannar kvar för att fortsätta med understödsuppdraget. Finland sände dessutom en specialsakkunnig till EU:s sakkunnigteam i Beirut, som fortsätter sitt arbete i regionen.

− Finländarnas kunnande och hjälp i Libanon har varit viktigt genast efter den exceptionellt allvarliga olyckan i Beirut. Jag vill tacka de räddningsexperter som återvänder till Finland och de som ännu är verksamma i Beirut för deras insats för att hjälpa olycksoffren, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Eftersom Libanon hör till de så kallade riskländerna hålls de experter som återvänder till sitt hemland i karantän för att förhindra spridningen av coronaviruset. 

De finländska experter som stannar kvar i Libanon har bland annat till uppgift att stödja ett team som samordnar det internationella biståndet. Tyngdpunkten i uppgifterna för EU:s samordnande expertgrupp har förflyttats från räddningsverksamhet till mottagande av materiellt och ekonomiskt bistånd samt t.ex. till bedömning av miljöskador.  

− Uppdraget i Beirut visar än en gång att det finländska räddningsväsendets kunnande uppskattas internationellt. På detta sätt stärker vi också vårt nationella kunnande när det gäller krävande olyckssituationer i hemlandet, konstaterar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Libanon begärde internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism för att hantera explosionsolyckan som inträffade i Beirut den 4 augusti 2020. Finland är medlem i skyddsmekanismen. Finland sände räddningsexperter och materielhjälp till Beirut. 

Inrikesministeriet fattade beslutet om lämnande av internationellt bistånd. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experter inom internationell räddningsverksamhet och för den nödvändiga logistiken.

Ytterligare information:

Veera Parko, direktör för internationella ärenden, inrikesministeriet, tfn 029 548 8442, veera.parko@intermin.fi (internationellt bistånd) 

Ville-Veikko Pitkänen, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 050 439 1846, ville-veikko.pitkanen@pelastusopisto.fi (finländskt sakkunnighjälp)

Det senaste