Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddare.

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till proposition om social- och hälsovårdsreformen har publicerats – remissinstanserna stöder reformen av räddningsväsendet

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till regeringens proposition om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har färdigställts. I sammandraget har man samlat de viktigaste kommentarerna om utkastet till regeringsproposition som lämnats under remissbehandlingen. Remissinstanserna förhåller sig positiva till reformens mål och dess nödvändighet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.10.2020 10:01
Inrikesminister Maria Ohisalo.

Inrikesminister Ohisalo och Sveriges inrikesminister Damberg diskuterar möjligheterna att fördjupa samarbetet inom civil beredskap

Inrikesminister Maria Ohisalo träffar i dag sin kollega, Sveriges inrikesminister Mikael Damberg över video. Avsikten är att diskutera Finlands och Sveriges samarbete inom civil beredskap.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.10.2020 10:42
Brandmand med telefon.

Regeringen har beslutat om ändringar i utkastet till lag om ordnande av räddningsväsendet på basis av remissbehandlingen

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som lämnades under remissbehandlingen av social- och hälsovårdsreformen 15.6–25.9.2020 och dragit upp riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition. Lagutkastet lämnas till rådet för bedömning av lagstiftningen den 14 oktober 2020. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i början av december 2020.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.10.2020 14:01

Utlysning av finansiering för regionala utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet – 4,98 miljoner euro kan sökas

Inrikesministeriet har öppnat en utlysning av finansiering för projekt för utveckling av den regionala beredningen av räddningsväsendet. Sammanlagt 4,98 miljoner euro reserveras för projekt som stöder den pågående förvaltningsreformen inom räddningsväsendet samt genomför åtgärdsförslagen i slutrapporter från arbetsgrupper för projektet för en reform av räddningsväsendet (2015–2019). Finansiering kan sökas fram till den 9 november 2020 kl. 16.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.10.2020 12:50