Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Stor risk för skogsbrand förutsätter extrem försiktighet vid hantering av eld

Skogarna är väldigt torra till följd av värmeböljan och torkan, och därför har sannolikheten för eventuella storbränder ökat. Värdet för indexet för skogsbrand, som Meteorologiska institutet räknar ut, har i nästan hela landet höjts till 4,1–6,0. Maximivärdet för indexet är 6,0. Den 19 juli utfärdade inrikesministeriet en rekommendation till räddningsverken om att det ska meddelas förbud mot all öppen eld och hyggesbränning i områden där indexet för skogsbrand uppgår till 5,0–6,0.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.7.2018 9:28

Kontinuerlig övervakning av verksamhetens lagenlighet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Lagenligheten av verksamheten vid inrikesministeriet och dess förvaltningsområde följs årligen upp. Laglighetsövervakningen baserar sig på anvisningar, på att verksamheten är organiserad samt på att det utfärdas noggrannare och mer heltäckande rapporter om övervakningen på grund av förvaltningsområdets natur. I berättelsen om laglighetsövervakningen för inrikesministeriet och dess förvaltningsområde 2017 har man granskat hur laglighetsövervakningen har utvecklats inom hela förvaltningsområdet. Lagenligheten av verksamheten vid inrikesministeriet och dess förvaltningsområde följs årligen upp. Laglighetsövervakningen baserar sig på anvisningar, på att verksamheten är organiserad samt på att det utfärdas noggrannare och mer heltäckande rapporter om övervakningen på grund av förvaltningsområdets natur. I berättelsen om laglighetsövervakningen för inrikesministeriet och dess förvaltningsområde 2017 har man granskat hur laglighetsövervakningen har utvecklats inom hela förvaltningsområdet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.7.2018 9:55

Extra pengar överförs för spaningsflygningar för upptäckande av skogsbränder

Det långvariga torra och varma vädret under försommaren gjorde att risken för skogsbrand ökade exceptionellt mycket i nästan hela landet.  De kostnader som spaningsflygningarna för upptäckande av skogsbränder har föranlett i sommar har redan nu varit betydligt större än beräknat. Statsrådets finansutskott understödde den 27 juni inrikesministeriets beslut att överskrida det anslag i budgeten av vilket spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder betalas. På så sätt kan man trygga spaningsflygningarna under hela sommarperioden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.6.2018 9:04

Finland är världens tryggaste land - fakta eller känsla?

Säkerheten har ökat i Finland nästan med alla mått mätt. Varför ökar känslan av otrygghet trots detta? Vad är myndigheternas och mediernas roll när det gäller att främja känslan av säkerhet? Varför upplever människorna säkerheten på olika sätt?  Inrikesministeriet deltar i evenemanget Suomiareena i Björneborg sommaren 2018 genom att arrangera en aktuell debatt om känslan av säkerhet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.6.2018 12:59

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54