Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Kartläggning av utrymningssäkerheten i rymningsrum blev klar

I januari bad inrikesministeriet räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Utredningen genomfördes i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar konsumenttjänsternas säkerhet. Bakgrunden till utredningen var en brand i Polen i början av januari där fem personer omkom och en person skadades allvarligt.
Nyhet Tukesinrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2019 9:39

Tilläggsbudgeten innehåller finansiering till nätpolisen, behandlingen av asylansökningar och inrättandet av en förvarsenhet i Uleåborg

Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget att stärka polisens resurser att bekämpa och förebygga sexualbrott på internet samt att påskynda beslutsfattandet i asylfrågor. Dessutom föreslår regeringen finansiering för att ombilda förläggningen i Uleåborg till en förvarsenhet och för ett pilotförsök där asylsökandena vid förläggningarna i Uleåborg och Joutseno ska delta i ett elektroniskt prov i grundkursen om det finska samhället. Provet omfattar också information om sexuella rättigheter.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2019 15:02

Det nordiska räddningssamarbetet intensifieras när myndighetsnätverk förenas

I framtiden kommer finländska, svenska och norska myndighetsnätverk att fungera smidigt även utanför det egna landets gränser. Detta underlättar den ömsesidiga kommunikationen mellan de nordiska räddningsmyndigheterna i olycks- och krissituationer. Finlands Virve-nät och Sveriges motsvarande Rakel-nät förenas officiellt den 7 februari. Finlands och Norges samt Sveriges och Norges myndighetsnätverk har redan förenats.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.2.2019 9:50
paloauto

Under beredning: Åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet

Inrikesministeriet tillsatte den 28 januari ett projekt med uppgift att för räddningsväsendet bereda ett åtgärdsprogram för att förebygga olyckor. I åtgärdsprogrammet fastställs de nationella målen för arbetet och med hjälp av det integreras förebyggandet av olyckor i all verksamhet inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.2.2019 12:36

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18