Tillbaka

Elva personer tilldelades livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 11.43
Pressmeddelande 24/2021

Republikens president förlänade elva meriterade personer livräddningsmedalj den 26 februari. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

 1. Petja Jonni Penjami Honkasalo (ingripande vid misshandel)
 2. Tatu Anttoni Arminen (räddning ur vatten)
 3. Tapio Antero Aho (räddning ur vak)
 4. Aino Matilda Sillanpää (räddning från misshandel)
 5. Markku Tapani Laurikainen (agerande vid trafikolycka)
 6. Aleksi Määttä (räddning ur vatten)
 7. Jussi Petteri Saksa (ingripande vid våld)
 8. Wilma Josefina Hyvönen (räddning ur vatten)
 9. Shakhawan Faraj (ingripande vid knivhuggning)
 10. Taruanna Haarlo (räddning ur vak)
 11. Marijo Honkonen (agerande vid brand)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 119 förslag och förordade elva av dem.

Ytterligare information
Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, räddningsöverinspektör Ilkka Heinonen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 040 724 7969, ilkka.heinonen@avi.fi

Det senaste

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43