Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickar materialhjälp till Lettland för hantering av det svåra coronaläget

Finland skickar sex respiratorer till Lettland för hantering av det svåra coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 29.10.2021 15:58

Inställningen och samarbetet avgör hur målen att förebygga olyckor nås

En slutrapport som beskriver hur räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor omsätts i praktiken har nu publicerats. Enligt rapporten måste samarbetet mellan olika aktörer intensifieras och verktyg för kvalitativ bedömning utvecklas.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.9.2021 12:02

Det underskott som ökat under årens lopp avhjälps inte med anslagen i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2022 föreslås sammanlagt cirka 1,566 miljarder euro under inrikesministeriets huvudtitel. Polisväsendets andel av detta är 856 miljoner euro, Gränsbevakningsväsendets cirka 280 miljoner euro, räddningsväsendets och Nödcentralsverkets 87 miljoner euro och migrationens 160 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.9.2021 11:37
Europeiska unionens flagga.

Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Det stiftas en ny lag för förvaltningen av EU:s fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.9.2021 14:28

Senaste Nytt

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Kvinnan tittar på branddörren. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 10:59
Tre män skar av en slang. Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 21.11.2023 12:35
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.11.2023 10:14
Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.11.2023 10:11