Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Ukraina

Finland har under de senaste veckorna skickat civilt materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden. Den senaste helheten av bistånd sändes den 5 april, och den innehöll två ambulanser och räddningsväsendets utrustning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.4.2022 16:00
Ett befolkningslarm på taket till Kuopio stadshus

Befolkningsskyddslarmen testas igen 4.4

Testningen är en del av den normala testningen av larmen som utförs varje månad. Avsikten är att upptäcka eventuella problem i larmanordningarna. Testningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. Räddningsverken och Nödcentralsverket ansvarar för testningen av befolkningsskyddslarmen.
Räddningsväsendet, 1.4.2022 16:13

Tolv personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade tolv meriterade personer livräddningsmedalj den 1 april. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.4.2022 10:40

Statsrådet föreslår utvidgningar av skyldigheterna för ägare till kärnanläggningar och produktionsobjekt i nödsituationer med strålrisk

Statsrådet föreslår ändringar i räddningslagen för att den ska uppfylla kraven i EU:s strålskyddsdirektiv. Avsikten med lagändringen är att utvidga skyldigheterna för ägaren till objektet vid efterröjning, efterbevakning och efterbehandling enligt räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.3.2022 14:41