Tillbaka

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2022 16.00 | Publicerad på svenska 6.4.2022 kl. 10.06
Pressmeddelande

Finland har under de senaste veckorna skickat civilt materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden. Den senaste helheten av bistånd sändes den 5 april, och den innehöll två ambulanser och räddningsväsendets utrustning. Det materiella biståndet erbjöds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).

Hittills har räddningsväsendets leveranser av utrustning och materiel till Ukraina innehållit sammanlagt 11 ambulanser och två släckningsbilar. Fordonen är lämpligt utrustade. Fordonen och räddningsväsendets utrustning har erhållits som donationer från olika räddningsverk och sjukvårdsdistrikt. 

Under de senaste veckorna har Finland också sänt annat materiellt bistånd samt tre experter för att stödja samordningen av det bistånd som ges via EU:s civilskyddsmekanism. Centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) samordnar det bistånd som lämnas till Ukraina och Moldavien via civilskyddsmekanismen.

Ytterligare information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227

Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 0295 488 263

Det senaste