Gå till aktuellt

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Polen och Slovakien

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2022 10.35
Pressmeddelande
Bild: Europeiska unionen 2022

Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Polen och Slovakien för att hjälpa till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver. Experterna reste från Finland på onsdag kväll. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för experterna.

Genom beslut av inrikesministeriet sände Räddningsinstitutet den 13 april två experter till Polen och Slovakien som en del av Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Polen och Slovakien har begärt internationellt bistånd via mekanismen.

De finländska experterna ingår som logistikexperter i Europeiska unionens expertteam (European Union civil Protection Team). Enligt en preliminär bedömning varar uppgiften cirka tre veckor

Finland avsänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer till följd av naturkatastrofer eller katastrofer och olyckor orsakade av människan där landets egna resurser inte räcker till. Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:

Tero Lähdesmäki, utbildningsplanerare, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3430
(ytterligare operativ information om uppdraget och den internationella räddningsverksamheten)

Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn 050 456 0009
(internationell räddningsverksamhet)

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande