Tillbaka

Frågan om finansieringen av räddningsväsendet tas upp på nytt på hösten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 13.48 | Publicerad på svenska 20.4.2022 kl. 10.32
Nyhet

Vid regeringens ramförhandlingar föreslog inrikesministeriet ytterligare satsningar på bland annat utbildningen inom räddningsväsendet, tryggandet av Räddningsinstitutets verksamhet, ledningen av räddningsväsendet på riksnivå, styrningen av de nya välfärdsområdena, beredskapen och befolkningsskyddet. De tillägg som regeringen föreslog för räddningsväsendet i planen för de offentliga finanserna genomfördes inte.

– När det gäller befolkningsskydd kom vi vid ramförhandlingarna överens om att vi ska återkomma till finansieringen i samband med vårens andra tilläggsbudget. Kriget i Ukraina har än en gång visat vikten av befolkningsskydd. I Finland har befolkningsskyddet en stark grund, men utbildning och samordning behövs, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Dessutom anvisas Räddningsinstitutet 2,3 miljoner euro för 2023 genom att omfördela finansieringen inom inrikesministeriet.

– Detta är absolut nödvändigt för att upprätthålla den nuvarande nivån på utbildningen inom vår bransch. Det räcker dock inte ensamt, eftersom det behövs betydligt mer utbildning för att vi ska kunna tillgodose det ökade behovet av räddare, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Räddningsväsendet

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka skriver i sin blogg om räddningsväsendets betydelse för samhällets resiliens och om behoven av resurser inom branschen. Han lyfter bland annat fram konsekvenserna av bristande finansiering för produktionen av räddningsväsendets närservice samt behoven av att utveckla den civila beredskapen och befolkningsskyddet till följd av det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

– Utvecklingen av den civila beredskapen (befolkningsskydd och skyddsrum) har under de senaste årtiondena hämmats på grund av administrativa reformprojekt, andra uppgifter och resursbristen, och detta har urholkat systemet. Det förändrade säkerhetsläget understryker vikten av korrigerande åtgärder, säger Kohvakka.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, fornamn.efternamn@govsec.fi
Jukka Vornanen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 593 6791, fornamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43