Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Nödcentralernas verksamhet utvecklas för att göra hanteringen av nödsituationer effektivare

Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten fram till 2025 har färdigställts. Nödcentralsverksamheten utvecklas i en allt modernare riktning för att man ska kunna bemöta framtida utmaningar i omvärlden. Målet är att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter så att nödsituationer kan förutses och hanteras på ett allt effektivare sätt.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2022 12:32

Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning

Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2022 11:12

Tre orsaker till varför det lönar sig för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att intressera sig för välfärdsområdenas räddningsväsende

Inrikesministeriets räddningsavdelning har sammanställt ett informationspaket om räddningsväsendet i välfärdsområdena för kandidaterna i välfärdsområdesvalet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2022 17:02

Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet

Lag- och förordningsändringar träder i kraft i början av 2022. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.12.2021 13:49